AUDIO: Antikoncepce pro zralý věk

Nezřídka ženy po čtyřicátých narozeninách rezignují na jakoukoli antikoncepci s tím, že „to už přece nestojí za to“. Uchylují se k nespolehlivým metodám a opomíjejí fakt, že i navzdory klesající reprodukční schopnosti mohou i v tomto věku otěhotnět. To ale není jediný důvod, proč i po čtyřicítce antikoncepci užívat, jak vyplývá ze slov gynekologa MUDr. Jaroslava Jeníčka:

Ženy potřebují po celý plodný věk antikoncepci. S přibývajícími lety na ni mnohé zapomínají, nebo se přidávají zdravotní důvody, proč hormonální antikoncepci neužívají. Zbytečně tím riskují neplánované těhotenství, případně umělé přerušení těhotenství. Vhodnou a spolehlivou antikoncepci lze vybrat pro takřka každou ženu až do menopauzy.

Plodnost žen se věkem snižuje

To však neznamená, že je těhotenství u žen kolem čtyřicítky již vyloučené. Právě naopak, tyto ženy jsou v ČR nejčastějšími žadatelkami o umělé přerušení těhotenství.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) se u nás v loňském roce poprvé od roku 1990 zvýšil počet potratů oproti roku předešlému. Počet umělých přerušení těhotenství v roce 2008 stoupl oproti roku 2007 o 346 případů. Ve zprávě ÚZIS se nadále uvádí: „Nejčastějšími žadatelkami o umělé přerušení těhotenství jsou ženy se dvěma dětmi (32,5 %). Následují je ženy bezdětné (28,9 %) a ženy s jedním dítětem (25,8 %). Podíl žen se dvěma dětmi se neustále snižuje, děje se tak ale zatím poměrně pomalu. Může to být dáno mimo jiné rozšířenějším užíváním méně spolehlivých forem antikoncepce ženami ve vyšších věkových skupinách (kam patří většina žen se dvěma dětmi).“

Není třeba rezignovat na vlastní plány a ambice

I po čtyřicátých narozeninách jsou ženy plné života, aktivní a atraktivní. Ačkoli činnost vaječníků se zpomaluje, neznamená to, že neplánované otěhotnění vůbec nemůže nastat. U některých žen se kolem čtyřicítky objevují zdravotní překážky pro užívání některých antikoncepčních přípravků, zejména těch, které obsahují ethinylestradiol. Jde například o onemocnění kardiovaskulárního systému, zvýšený krevní tlak, obezitu, diabetes a další. Mnoho z těchto stavů (podle jejich závažnosti) je však jen relativní kontraindikací užívání hormonální antikoncepce. Vždy totiž záleží na posouzení, co je pro ženu větším rizikem: zda nechtěné těhotenství, ev. umělé přerušení těhotenství, nebo užívání vhodné antikoncepce.

V důsledku změn v činnosti vaječníků ubývá estrogenů i gestagenů, a to znamená, že sliznice se mohou stát suššími a křehčími a hlavně se mohou objevit nepravidelnosti menstruačního cyklu. Tyto projevy mohou komplikovat sexuální život, což duševně mladým čtyřicátnicím vadí. Ženská sexualita mnohdy vyzrává a vrcholí právě až v tomto období. Důvodů k užívání vhodné antikoncepce je i v tomto věku dost.
Na výroky typu „Vždyť už to za to nestojí“ nebo „My už jsme tak zvyklí“ je nejlepší zapomenout a opustit nespolehlivou antikoncepční metodu přerušovaného styku. Je pro oba partnery stresující a nedůstojná.

Jaká antikoncepce je vhodná pro ženy po 40. roce?

Neexistuje-li zdravotní zákaz užívání estrogenů (viz výše), pak jsou vhodné přípravky s nízkou dávkou ethinylestradiolu, např. Mirelle s 15 mikrogramy estrogenu. Tento typ antikoncepce může žena užívat do přechodu, stejně jako mladá žena. Nemůže-li žena z jakýchkoliv důvodů užívat estrogeny, pak zvažujeme možnost dlouhodobé nitroděložní gestagenní antikoncepce. Jde o nitroděložní systém, z něhož se uvolňuje hormon podobný hormonu žlutého tělíska (gestagen – levonorgestrel). Ten působí pouze v děloze, zahušťuje hlen děložního hrdla, čímž brání průniku spermií (i mikroorganismů) do děložní dutiny. Navíc ovlivňuje i růst děložní sliznice. Protože děložní sliznice „nepřerůstá“, je mírnější i menstruační krvácení („není z čeho krvácet“). Nitroděložní systém Mirena je velmi spolehlivou a šetrnou antikoncepcí po celý plodný věk. Tím, že zmírňuje krvácení a „hlídá“ děložní sliznici, pomáhá zvládat i příznaky blížícího se klimakteria – nepravidelné, časté a silné krvácení. Navíc může mít i do určité velikosti myomů pozitivní vliv na to, že myomy dále nerostou nebo se i mírně zmenšují.
Je prokázáno, že zdravotní výhody užívání vhodné antikoncepce výrazně převýší možná rizika.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.