Body za pracovní úraz

Otázka

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, podle čeho se přidělují bolestné body při pracovním úrazu. Můj manžel měl zlomenou lýtkovou kost a lékař mu přidělil 20 bolestných bodů. Kamarádka měla vymknutý kotník a dostala 100 bodů. Je to možné? Mám se obrátit na lékaře? Děkuji za odpověď.

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Jak již odpovídal právník v naší právní poradně, můžete požádat o přezkoumání posudku, který vám přiřkl body. Cituji JUDr. Dostála:

„Podle § 77 zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu platí, že má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může podat návrh na přezkoumání lékařského posudku vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném lékařem, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, se návrh podle předcházející věty podává tomuto lékaři. Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Pokud nebyl podán návrh na přezkoumání, je lékařský posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání pacientovi. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení. Na rozhodnutí vydané při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění se výše uvedené vztahuje obdobně s tím, že návrh na přezkoumání rozhodnutí lze podat do 3 dnů, rozhodnutí je platné dnem vystavení, a účastníky řízení o přezkoumání rozhodnutí jsou zdravotnické zařízení, které rozhodnutí vydalo, a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat jen tato osoba.

Konečně, vždy je možno v právním sporu požádat o bodové hodnocení též znalce z příslušné zdravotnické specializace. Seznam soudních znalců z oboru zdravotnictví lze nalézt na stránkách www.justice.cz.“