Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

Krásnější chvíle než je očekávání miminka si lze těžko představit. Partneři pozorují, jak jejich potomek v bezpečí bříška roste, těší se z každého pokroku, fotografií z ultrazvuku, radosti okolí. Po uplynutí radostných – i když mnohdy náročných – devíti měsíců a po pár hodinách trápení se novopečení rodiče dívají do postýlky na svůj malý uzlíček.

Bohužel ne vždy jde vše hladce – ke konci těhotenství či v průběhu porodu mohou někdy nastat komplikace, například porod proběhne dlouho před očekávaným termínem. K tomu, aby nejen dny a týdny po porodu, ale i celý život takového novorozence probíhal pokud možno co nejlépe a případné následky komplikací byly co nejmenší, byl v současné době v České republice učiněn velký krok vpřed.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze získala grant na vybudování „Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží“, které bude součástí Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. Nové centrum by mělo významně přispět k řešení celkové situace těchto dětí. Projekt je financován jednak z Norského finančního mechanismu, jednak z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR a VFN v Praze a bude realizován v období březen 2009 až únor 2011.

Co je perinatální zátěž

Jde o patologické děje vázané na období krátce před porodem, během porodu nebo v časném poporodním období. Tyto stavy mohou mít za následek změny přechodného nebo trvalého charakteru, jejichž závažnost a tím i míra postižení dítěte závisí na výchozí situaci. Příčinou problémů mohou být např. nemoci matky v těhotenství, porucha placenty vedoucí k nedostatečné výživě plodu a jeho zásobení kyslíkem, infekce, komplikovaný porod, předčasný porod novorozence s nízkou porodní hmotností apod. Novorozenci s perinatální zátěží představují významný zdravotnický, ekonomický, sociální i etický problém. Důvodem je nejenom vysoký podíl na novorozenecké úmrtnosti, ale i na dlouhodobé nemocnosti spojené v některých případech s následnou celoživotní invalidizací.

Ve všech případech je u dětí s perinatální zátěží nezbytná následná péče, a to nejenom po dobu prvních týdnů či měsíců dítěte, ale nezřídka po dobu řady let. Poslední celosvětové výzkumy doporučují sledovat tyto děti až do dospělosti.

Projekt se skládá ze tří částí

První je samotné vybudování centra formou rekonstrukce nevyužívaných prostor VFN v tzv. Dětském areálu Karlov (Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK). Výsledkem bude šest nových ordinací, tři místnosti se zaměřením na rehabilitaci, místnost s novým přístrojovým vybavením a čekárna, vše s bezbariérovým přístupem.
Ve druhé fázi projektu bude zakoupeno nové technologické vybavení pro rekonstruované prostory. Neméně významná je i třetí část projektu, kdy bude vyškolen tým odborníků.

Kdo bude služeb centra využívat

Pracoviště bude prioritně zaměřeno na péči o pacienty z perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, bude však zajišťovat následnou péči i novorozencům z jiných zdravotnických zařízení Prahy a Středočeského kraje. Současně bude schopné poskytovat péči po propuštění z Jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, kam jsou specializovaným transportem přiváženy děti z celého českého regionu.

„Strategickým úkolem centra je prostřednictvím včasné diagnostiky a komplexní léčby významně zlepšit celkový zdravotní stav, adaptaci, socializaci a především prognózu těchto dětí. Zlepšení kvality jejich života bude mít příznivý dopad nejenom na pacienta samotného, ale i na jeho rodinu a celou společnost,“ říká pediatr MUDr. Daniela Marková, specialista na vývojovou neurologii a zároveň autorka a řešitelka celého projektu.

Cílem projektu a následné činnosti Centra komplexní péče je především zlepšení kvality života těchto dětí, s nímž jde ruku v ruce i zmírnění dopadu nelehké situace na celou rodinu. Snahou centra bude zároveň zmírnit dopad vypětí, jemuž je rodina v případě dlouhodobé léčby vystavena, a které je nejen psychické, ale i ekonomické.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.