Čeští kardiologové budou učit kolegy z Evropy operaci s robotem

Čeští kardiologové budou učit kolegy z celé Evropy léčbě srdeční arytmie za pomoci robota. První evropské školicí centrum pro výuku roboticky prováděné „katetrizační ablace fibrilace síní“ bylo dnes otevřeno v Praze. Laboratoř je v budově Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy. Metodu ověřili kardiologové Nemocnice Na Homolce (NNH) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde mladí lékaři uvidí zákrok i na pacientech.

Fibrilace je jedním z typů srdečních arytmií, trpí jí jedno procento lidí. Když nepomohou léky, následuje katetrizační léčba. Lékaří při ní neotevírají hrudník pacienta, nástroj se cévou dostane do srdce, kde vypálí vysokofrekvenční proud ložisko způsobující fibrilaci, tedy chvění srdce, které ohrožuje pacienta na životě. Při slavnostním otevření centra to uvedl přednosta kliniky kardiologie IKEM profesor Josef Kautzner.

Docent Petr Neužil, který vede kardiologické oddělení NNH, nazval fibrilaci síní celosvětovou epidemií posledních 20 let. Postihuje i relativně zdravé lidi, zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. „Léčba tedy neznamená jen hrát si s arytmií, ale předejít i této komplikaci,“ řekl.

Při robotickém výkonu ovládá operatér katétr (trubičku s nástrojem) na dálku. Řídí se pohybem ikony v trojrozměrné mapě srdečních oddílů. Sleduje hodnoty tlaku katétru na tkáň. Nemůže se tak stát, že by tlakem něco v srdci poškodil. Srdce je při zákroku v chodu, koncovka katétru se trvale hýbe a dává signál o dotyku. Přesnost neovlivní ani chvění ruky.

Homolka i IKEM užívají robotický systém běžně k těmto operacím od roku 2007. V celosvětovém měřítku mají podle výrobce největší zkušenosti s robotickou ablací fibrilace síní. Proto firma otevřela středisko v Praze. Přístroj prodá dalším nemocnic pod podmínkou, že se ve středisku lékaři vyškolí.

V Česku bylo loni provedeno téměř 4000 katetrizačních ablací v 16 centrech. Fibrilace síní, která patří k nejsložitějším poruchám srdečního rytmu, byla loni operována roboticky u zhruba 1200 pacientů.

Na klinice kardiologie IKEM byl výukový program zahájen v roce 2008. Lékaři mohli pozorovat robotickou navigaci v praxi. Otevřením centra se rozšiřuje o praktickou část – možnost vyzkoušet si navigaci v laboratoři.

„V prvním dni vyslechnou zájemci přednášky o použití robotického systému, seznámí se s jeho součástmi a vyzkoušejí si pod vedením zkušených operatérů navigaci na zvířecím modelu. Druhý den uvidí dva výkony pomocí robotické navigace přímo v katetrizačních sálech v IKEM,“ upřesnil přednosta ústavu profesor Otomar Kittner.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.