Cvičení a vyhýbání se televizi prý chrání ženy před depresí 

Starší ženy, které cvičí a vyhýbají se televizi, se svým životním stylem chrání před depresí. Tvrdí to autoři nové studie publikované v časopise American Journal of Epidemiology. 

Experti sledovali několik tisíc žen i jejich fyzickou aktivitu a spočítali, že riziko propadnutí depresi se až o 20 procent snížilo u těch, které cvičily nejvíc. Toto riziko naopak stoupá s počtem hodin věnovaných televizi. 

Fyzická aktivita ženám nejen zvyšuje sebevědomí, ale také hladinu endorfinu, označovaného laicky za hormon štěstí. 

Autoři studie sledovali stav 50.000 žen ve dvouletých intervalech od roku 1992 do roku 2006. Účastnice měly pravidelně zaznamenávat dobu strávenou u televize a v dotaznících také odpovědět na dotazy, jak často jezdily na kole, běhaly, chodily nebo plavaly. Kromě toho formuláře obsahovaly dotazy, zda byla u dotyčné diagnostikována deprese nebo nasazena antidepresiva. 

V desetiletém období 1996-2006 byla deprese diagnostikována u 6500 účastnic výzkumu. Autoři studie pak porovnali rizikové faktory životního stylu spojované s depresí, jako jsou nadváha, kouření, určité nemoci a fyzická aktivita. Zjistili, že ve skupině žen, které cvičily aspoň 90 minut denně, bylo riziko deprese o 20 procent nižší než ve skupině, v níž ženy cvičily deset minut a míň. 

V případě televize se prokázalo, že u těch, kdo se na ni dívaly víc než tři hodiny denně, se riziko deprese zvýšilo o 13 procent ve srovnání se skupinou, v níž se ženy na televizi skoro nedívaly.   

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.