Deset mýtů o šedém zákalu aneb proč lidé odkládají jeho operaci?

Šedý zákal neboli katarakta je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 65 až 75 let a příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky. Lze jej vyřešit rychlou a bezbo-lestnou operací, ale problém je, že mezi lidmi kolují o šedém zákalu různé mýty a omyly. Při-nášíme nejčastější z nich.

Mýtus 1: Šedý zákal musí uzrát

U některých lidí stále přetrvává názor, že se šedý zákal musí nechat tzv. „uzrát“. Toto ale platilo před mnoha lety, kdy se používala jiná operační metoda a čočka musela být tvrdá. To už ale dnes neplatí. V současné době je naopak lepší podstoupit operaci dříve než později.

„Pacient by operaci neměl zbytečně odkládat a měl by ji podstoupit ve chvíli, kdy ho šedý zákal omezuje v běžném životě. V současnosti se již nedoporučuje nechat šedý zákal dozrát, neboť čím více je šedý zákal tzv. uzrálý (starší), tím bývá oční čočka více postižená, je tvrdší a hůř se odstraňuje. Operace je pak náročnější, může přinášet více rizik a následná rehabilitace je také delší,“ radí Radan Zugar, primář Oč-ního centra Praha a kataraktový chirurg.

Mýtus 2: Šedý zákal lze léčit i jinak

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že si šedý zákal mohou vyléčit i jinak – např. kapkami či vitamíny. Bohužel tomu tak není. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

„Šedý zákal skutečně nelze vyléčit vitamíny, žádnými léky ani nepomohou silnější brýle. Léčbu kapkami často pacienti zaměňují s jiným očním onemocněním – zeleným zákalem, kde se k léčbě používají kapky na snížení nitroočního tlaku. Při šedém zákalu však dochází k zakalení lidské čočky a léčba je tak možná pouze operací, při které se tato zkalená lidská čočka vymění za umělou nitrooční čočku,“ říká Radan Zugar.

Mýtus 3: Šedý zákal se po čase udělá znovu

Občas od pacientů slyšíme, že se jim šedý zákal udělal znovu. To ale není možné, umělá čočka se znovu zakalit nemůže. U pacientů ale může dojít k rozvoji tzv. druhotného šedého zákalu, který je způsoben zkalením zadního pouzdra čočky.

„V průběhu operace šedého zákalu se umělá nitrooční čočka vkládá do pouzdra původní čočky. Toto pouzdro je čiré a velmi tenké. V některých případech se toto pouzdro ztlušťuje a vzniká tzv. druhotný šedý zákal. Ten není komplikací původní operace šedého zákalu a jeho vznik nelze nijak ovlivnit (vyskytu-je se u přibližně 10–15 % pacientů). Pacient již v tomto případě nepodstupuje znovu operaci, ale pouze ambulantní laserový zákrok, tzv. YAG laserovou kapsulotomii,“ popisuje Radan Zugar z Očního centra Praha.

Mýtus 4: Operaci není vhodné podstoupit v létě

Celá řada lidí se domnívá, že operaci není vhodné podstoupit v létě. Operaci šedého zákalu je ale možné podstoupit v kterémkoli ročním období. Díky moderní medicíně a nejnovějším technologiím se v dnešní době jedná o jednu z nejčastějších operací vůbec, při které se prakticky nevyžadují žádná zásadní omezení pacienta před a ani po operaci.

„Trend, kdy pacienti na operaci nechtěli chodit v létě, už ustupuje. Není k tomu totiž důvod. Pacient už druhý den po operaci operovaným okem vidí. Po operaci je sice potřeba dodržovat klidovější režim, ale to nijak nebrání běžným aktivitám,“ uvádí Radan Zugar.

Mýtus 5: Umělou čočku bude potřeba po čase znovu vyměnit

Nitrooční čočka zůstává v oku na celý život, již se nevyměňuje. Životnost umělých nitroočních čoček je skutečně dlouhá, dá se říci, že nás bez problémů „přežijí“.

„Reoperace nitroočních čoček, pokud k tomu není medicínský důvod, se neprovádějí. Důvodem je, že výměna umělé nitrooční čočky je velmi náročná a existuje riziko komplikací. Proto pacientům vždy dopo-ručuji, aby své rozhodnutí o výběru nitrooční čočky důkladně zvážili,“ vysvětluje primář Zugar.

Mýtus 6: Operace šedého zákalu bolí

Spousta pacientů se operace šedého zákalu obává právě kvůli bolesti. Nicméně operace šedého zákalu se provádí v lokální anestezii, kdy je oko znecitlivěno pomocí kapek.

„Veškeré oční operace jsou zcela bezbolestné. Díky moderním technologiím je současná operace šedého zákalu mnohem šetrnější, méně invazivní a obnova vidění je velmi rychlá – pacient již druhý den na oko vidí. Celá řada pacientů nám po operaci dokonce říká, že se báli zcela zbytečně,“ říká Radan Zugar, pri-mář Očního centra Praha a kataraktový chirurg.

Mýtus 7: Operace šedého zákalu je drahá

U některých lidí stále přetrvává názor, že si senioři operaci šedého zákalu dovolit nemohou, že je jen pro bohaté. Toto je omyl, operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

„Operace šedého zákalu je plně hrazena i u nás v Očním centru Praha. V rámci pojištění je pacientům hrazena tzv. monofokální nitrooční čočka. Pacient si ale může připlatit za prémiové či nadstandardní nitrooční čočky, které mohou pacientům poskytnout lepší kontrastní citlivost, zbavit je astigmatismu, či je dokonce zcela zbavit závislosti na brýlích,“ uvádí tento mýtus na pravou míru Radan Zugar, primář Očního centra Praha a kataraktový chirurg.

Mýtus 8: Dokud aspoň trochu vidím, nemusím se nechávat operovat

Pokud by pacient operaci nepodstoupil, tak by postupně oslepl. Už i počínající šedý zákal může značně ovlivňovat kontrast a vidění, natož pak pokročilé onemocnění.

„Zhoršené a zamlžené vidění má především u seniorů vliv i na duševní zdraví a fyzickou zdatnost. Nemá tedy žádný smysl operaci odkládat. Operace je rychlá, bezbolestná, plně hrazená. Pacienti jsou po ope-raci šedého zákalu z nového jasného a barevného vidění doslova nadšení, vedou mnohem aktivnější život a vrací se i ke svým zálibám a koníčkům,“ líčí Radan Zugar.

Mýtus 9: Šedý zákal mají pouze staří lidé

Mezi zdaleka nejčastější příčinu vzniku šedého zákalu skutečně patří stárnutí oční čočky, ale šedý zákal může vzniknout i v mladším věku, dokonce i u dětí (zde bývá vrozený).

„Výskyt šedého zákalu jednoznačně stoupá s věkem, ale v posledních letech zaznamenáváme častější výskyt i u lidí mladších než 50 nebo i 40 let. Šedý zákal u mladších lidí nevzniká stárnutím čočky, ale např. následkem úrazu, nemoci, jiných očních onemocnění, užíváním některých léků, geneticky, ale i nespráv-ným životním stylem,“ doplňuje Radan Zugar.

Mýtus 10: Při operaci šedého zákalu budu hospitalizován

V dnešní době se operace šedého zákalu provádí již ambulantně, což znamená, že pacient přijde na operaci a ve stejný den také z kliniky odchází. Na klinice většinou stráví 2,5 hodiny, přičemž samotná operace trvá asi 15 minut.

„Ještě před třiceti lety skutečně operace šedého zákalu vyžadovala několikadenní hospitalizaci a trvala i víc hodin. Díky moderním technologiím a operačním technikám se v současné době již operace šedého zákalu provádí ambulantně. Na samotnou operaci není potřeba se nějak zvláště připravovat – před sa-motnou operací jsou pouze pacientovi aplikovány kapky a po operaci pacient odchází domů. Oko je do druhého dne zakryto náplastí a po jejím sejmutí již pacient na oko normálně vidí,“ uzavírá Radan Zugar, primář Očního centra Praha a kataraktový chirurg.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.