Dialýzu zaplatí české zdravotní pojišťovny i v zemích EU

Na dovolenou do ciziny mohou jet i lidé s nemocnými ledvinami, kteří docházejí pravidelně na dialýzu. Zdravotní pojišťovny jim ji zaplatí v zemích EU a v takzvaných smluvních zemích. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiří Rod řekl, že podmínkou je, aby si pacient vyjednal sám před odjezdem se zahraničním zdravotnickým zařízením, že mu dialýzu poskytne. Předběžný souhlas své pojišťovny na dialýzu v zemích EU pacient nepotřebuje, v ostatních ano.

V programu chronické hemodialýzy je v Česku zhruba 5500 pacientů. Umělá ledvina jim až čtyřikrát týdně očišťuje krev od zplodin látkové přeměny.
„V zemích EU dostane pojištěnec po předložení průkazu EHIC při turistickém pobytu veškerou nezbytnou zdravotní péči, kterou z lékařského hlediska nezbytně vyžaduje jeho zdravotní stav s přihlédnutím k předpokládané době pobytu. To zahrnuje i dialýzu,“ upřesnil Rod.
Pacient zaplatí jen spoluúčast, která se v dané zemi platí. „Lidé na dialýze tak mohou vyjet za sluncem a mořem do Bulharska, Francie, Itálie, na Kypr či Maltu, do Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Španělska. Z území mimo kontinent se evropská nařízení vztahují i na Azory, Baleáry (Mallorca, Ibiza) či oblíbené Kanárské ostrovy,“ vyjmenoval mluvčí.
Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Turecko a Makedonie patří ke smluvním státům, Česko má s nimi uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Češi tam mají nárok na účet své zdravotní pojišťovny jen na nutnou a neodkladnou péči, ta nezahrnuje dialýzu. Pacient se musí u lékaře prokázat formulářem číslo 111, který mu před odjezdem vystaví jeho pojišťovna. V Chorvatsku a Makedonii je přijímán i průkaz EHIC.
„Čerpání péče nad rámec nutné a neodkladné musí být předem schváleno českou zdravotní pojišťovnou a pacient musí být navíc vybaven speciálním formulářem, který zahraničnímu zdravotnickému zařízení garantuje úhradu péče českou pojišťovnou,“ upozornil Rod.
O souhlas s úhradou dialýzy v cizině musí pojišťovnu požádat české dialyzační středisko, které o pacienta trvale pečuje. U klientů VZP se návrh zasílá na Ústředí VZP ČR ke schválení, a to na formuláři, který je k dispozici na všech pracovištích VZP.
„Pro čerpání hemodialýzy je nutno vybrat v cizině pracoviště, které je smluvním partnerem některé místní zdravotní pojišťovny. Ryze privátní nesmluvní pracoviště totiž bude požadovat přímou úhradu v hotovosti. V Česku by pak pojišťovna náklady proplatila,“ dodal Rod.
V zemích, které nejsou součástí EU, ani s nimi nemá Česko smlouvu o sociálním zabezpečení, musí pacient zaplatit dialýzu hotově. VZP následně uhradí pacientovi částku do výše platby v Česku.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.