Fibromyalgie

Otázka

Hezký den přeji. Mám 55 let a kromě jiných nemocí mě více než 10 let trápí fibromyalgie, ušní oboustranný tinitus, svalové křeče = tetanie, únavový syndrom. Už se našel na některou z výše uvedených nemocí lék? Lidé s obdobnými potížemi skončili na vozíku. Jak je možné, že na fibromyalgii je v zastaralých tabulkách pro posudkovou činnost pouze I. st. invalidity. Můžete s tím něco udělat?

Odpověď


Lék se nenašel, mnozí lékaři dokonce existenci těchto chorob popírají s tím, že jde o nedokonale vyšetřeného pacienta a za potížemi je léčitelná choroba (nejčastěji se uvádějí chronické infekce: chlamydie, EBV apod., ev. některé typy imunodeficiencí). Vždy tomu tak však není. Posudkový lékař by měl posuzovat funkční omezení při určité chorobě. S tabulkami nejsem schopna nic provést. Legislativa této problematiky spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.