FYZIOporadna: léčba zmrzlého ramene se bez rázové vlny neobejde

Typickým projevem prochladnutí svalů je syndrom zmrzlého ramene. Člověka přepadne znenadání, ovšem s o to větší intenzitou bolesti. Konvenční léčba dosud znamenala měsíce až rok procedur s nejistými výsledky. Průlom přinesla manuální fyzioterapie v kombinaci s rázovou vlnou. Úlevu cítí pacienti už pro první aplikaci.

Průvodním jevem syndromu zmrzlého ramene jsou silné ostré bolesti ramenního kloubu a paže spolu s výrazně omezenou hybností. Potíže nejčastěji postihují produktivní lidi ve věku 40 až 50 let, ale nejsou výjimkou ani u třicátníků. Pohyb rukou (ať už aktivní, nebo pasivní) je kvůli intenzitě bolesti u této diagnózy téměř nemožný, problémy má pacient s upažením, rotací na kteroukoliv stranu, ohybem či narovnáním paže. Bolest neustává ani v klidovém stavu a budí pacienta ze spaní. „V chladných dnech ošetříme odhadem 10 procent pacientů s bolestivými rameny, syndrom zmrzlého ramene bývá pro toto období typický. Pokud člověk dorazí okamžitě po úrazu či prochladnutí svalů, kdy je bolest akutní, k uzdravení obvykle stačí jedna až dvě terapie s aplikací fokusované rázové vlny. Jedná-li se o dlouhodobé funkční poruchy měkkých tkání či krční páteře, bude k nápravě potřeba šest až osm návštěv. Přesto se domnívám, že s velkou nadějí na úplné vyléčení,“ uvedla hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Zmrzlé rameno je onemocnění ramenního kloubu, které může vzniknout působením dlouhodobého zánětu a svraštěním kloubního pouzdra. Stojí za ním převážně funkční poruchy krční páteře, poruchy funkce svalstva rotátorové manžety (svaly od lopatky k pažní kosti, které zajišťují rotaci paže), úrazy ramene či jeho přetížení nebo prochladnutí. Syndrom zahrnuje postižení jedné nebo více měkkých struktur ramenního kloubu – svaly, šlachy, burzy, vazy, kloubní pouzdra a další. „Hybnost v ramenním kloubu je natolik bolestivá, že pacienti ‚nosí‘ paži přitisknutou k hrudníku a břichu. Konzervativní léčba zmrzlého ramene spočívá v naprostém znehybnění ortézou a podávání antirevmatik a analgetik. Rehabilitace se orientuje na aplikaci laseru, magnetoterapie a ultrazvuku, které mají ve srovnání s rázovou vlnou jen minimální výsledky. Cvičení pro navrácení 100procentní hybnosti v ramenním kloubu je pro pacienta bolestivé, a nevidí-li pokroky, ztrácí motivaci. Takto vedená terapie může trvat několik měsíců až rok a v případě neúspěšné léčby vyústit až k operativnímu řešení,“ popsala fyzioterapeutka.

Naopak včasná aplikace fokusované rázové vlny a vhodně zvolená manuální terapie může onemocnění zcela zastavit. „Současní fyzioterapeuti mohou s pomocí dobrého vybavení provést ultrazvukové vyšetření ramenního kloubu, odhalit fraktury kostí nebo poruchy šlach a vazů. Díky důkladnému kineziologickému rozboru mohou zjistit příčiny onemocnění na základě funkčních změn v těle, například v krční páteři, a ihned fyzioterapeutickými technikami začít s nápravou. V případě diagnostikovaného zmrzlého ramene je kombinace manuální fyzioterapie s moderní terapií rázovou vlnou maximálně účinná. Z letitých zkušeností jsem přesvědčena, že bez terapie rázovou vlnou se rychlá a úspěšná léčba syndromu zmrzlého ramene v dnešní době už neobejde,“ dodala Iva Bílková.

Cvik: UVOLNĚNÍ KLOUBNÍHO POUZDRA PŘI ZMRZLÉM RAMENI

Cvik uvolní kloubní pouzdro, zmírní bolest a umožní pohyb. Lehněte si na břicho na vyvýšenou podložku (stůl, postel). Svěste horní končetinu dolů k zemi, rameno je přímo u okraje podložky. Ta musí být tak vysoko, aby ruka visela volně a nedotýkala se země. Na zem si připravte půlkilové závaží (láhev s vodou). Uvolněte rameno, nechte paži klesnout co nejvíce k zem. Zvedněte zátěž vzhůru, jako byste chtěli zatlačit rameno do jamky ramenního kloubu. Zhluboka se nadýchněte. S výdechem celou ruku povolte, vyvěste směrem k zemi a nechte relaxovat. Volně visící ruku nechte pohybovat malými kmity směrem dopředu a dozadu jako kyvadlo. Celý cvik 3x zopakujte. (video)

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.