Hana Papežová

Centrum pro poruchy příjmu potravy.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK