K předcházení infekcí chybějí spolehlivá data, tvrdí experti EU

K předcházení infekcí chybějí podle expertů EU spolehlivá data. Údaje o výskytu infekcí spojených s nemocniční péčí neposkytují Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Švédsku všechny evropské země, nedělá to ani Česko. Upozornili na to zdravotničtí odborníci, kteří debatovali tento týden na konferenci pořádané českým ministerstvem zdravotnictví v rámci předsednictví EU o bakteriálním ohrožení pacientů v Evropě.

V evropských nemocnicích se infekcí nakazí každý dvacátý pacient. Přehledná data jsou potřebná pro vytváření správných opatření proti těmto infekcím, upozornili náměstek ministryně v demisi Daniely Filipiové (ODS) Michael Vít a tajemnice německého ministerstva zdravotnictví Marion Caspersová-Merková. „Lékaři občas nevědí, proč posílat čísla o počtu infekčních nákaz z nemocnic někam do Švédska,“ řekl primář oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Homolce Vlastimil Jindrák.
ECDC vypracovalo několik programů, kterými chce sledovat výskyt infekcí v nemocnicích, například v souvislosti s chirurgickým zákrokem, s péčí na jednotkách intenzivní péče a v institucích dlouhodobé péče. Česko se nezúčastní žádného programu, uvedla ředitelka ECDC Zsuzsanna Jakabová.
Na seminářích diskutovali odborníci i o praktických opatřeních v předcházení infekčním onemocněním. Zdrojem infekce mohou být prostory mezi nemocničními postelemi. Riziko zvyšuje také sdílení jednoho pokoje více pacienty. Experti se neshodli na tom, kolik nemocničních lůžek má připadat na zdravotní sestru. Neshody panovaly také v otázce přístupu k informacím o množství infekčních onemocnění v jednotlivých nemocnicích.
Na konferenci, které se zúčastnilo také pět ministrů zdravotnictví EU, představilo české ministerstvo návrh ukazatelů pro antibiotické programy v nemocnicích. Ten bude součástí Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Ministři o něm budou diskutovat na formálním zasedání Rady ministrů Evropy pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku v červnu 2009.
Česká republika má antibiotickou rezistenci jako jednu z priorit v oblasti veřejného zdraví. Zdůrazňuje zodpovědnost vlád členských zemí za podporu národním antibiotickým programům a předcházení bakteriálních onemocnění v nemocnicích. Švédské předsednictví EU v druhé polovině roku 2009 se zaměří na otázku podmínek vývoje nové generace antibiotik.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.