Lidé z tradičně městských oblastí jsou prý odolnější vůči infekcím

Lidé žijící v tradičně městských oblastech jsou prý většinou odolnější vůči některým chorobám, jako je například cholera, TBC nebo malomocenství. Vyplývá to podle serveru BBC z výzkumu britských vědců uveřejněném v odborném časopise Evolution.

Vědci z Londýnské univerzity analyzovali vzorky DNA získané ze 17 různých populací lidí žijících v Evropě, Asii a Africe. Výsledky pak dali do souvislosti s historickými a archeologickými daty o prvním městském osídlení v daných oblastech.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké množství lidí je nositelem specifického varianty genu, o němž je známo, že poskytuje odolnost vůči TBC a lepře. Sledovaný typ genu nalezli téměř u všech obyvatel oblastí od Středního východu po Indii a v částech Evropy, kde městské osídlení trvalo po tisíce let. Na druhou stranu se méně vyskytoval na některých místech Afriky s krátkou historií urbanizace.

„Vypadá to jako elegantní příklad evoluce v akci. Ukazuje to také význam a selektivní sílu relativně nedávných aspektů, jako je rozvoj měst, na evoluci našeho druhu. … Zároveň toto zjištění pomáhá vysvětlit některé rozdíly v odolnosti vůči nemocem, které sledujeme na celém světě,“ řekl člen badatelského týmu Ian Barnes.

Pro města je typická velká koncentrace lidí a často také špatné hygienické podmínky. Obyvatelé měst jsou navzájem ve větším kontaktu a pravděpodobnost nákazy infekčními chorobami tu byla vždy vyšší než například u nomádů.

Nákazu přežili jedinci odolnější vůči daným infekcím a právě oni ve zvýšené míře předávali geny do dalších generací.

„Jedinci, kteří jsou odolnější vůči patogenům chorob způsobujícím značnou úmrtnost, jako jsou malárie nebo tuberkulóza, přežili a do další generace přispěli větším počtem potomků,“ shrnul molekulární mikrobiolog Brian Spratt.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.