Nepodceňte prevenci, vyzývá Světový den ledvin

Část nemocných trpících chronickým onemocněním ledvin nemá o svých zdravotních potížích ani ponětí. Až 40 % lidí neví o nemoci svých ledvin do chvíle, kdy je problém dožene k lékaři, nebo dokonce do nemocnice. Nemoc může totiž nepozorovaně dospět až do stádia selhání ledvin, kdy pacientovi pomůže už jedině dialýza nebo transplantace. Cílem Světového dne ledvin je přimět společnost, aby nepodceňovala prevenci a včasné odhalení nemocí ledvin. Letošní již desátý ročník oslavíme ve čtvrtek 12. března, tentokrát s výzvou Vypijte sklenici vody na zdraví svých ledvin a také s mottem Zdravé ledviny všem.

Již deset let upozorňuje Světový den ledvin na zásadní skutečnost – chronickým onemocněním ledvin trpí velká část populace. Nemoci se většinou vyvíjí nenápadně a bezbolestně, pokud už se příznaky objeví, choroba bývá zpravidla v rozvinutějším stádiu a její léčba je obtížná, ne-li nemožná.

„Výskyt chronických onemocnění ledvin se v průmyslově rozvinutých zemích postupně zvyšuje. V současné době se pohybuje kolem 11,5 %. Když se nemoc včas zachytí, diagnostikuje a léčí, může se vyléčit úplně či alespoň zpomalit. Tím se oddálí nutnost dialýzy. Pokud to již možné není, pomůže včasné odhalení nemoci řádně připravit nemocného na nekomplikované zahájení jedné z metod náhrady funkce ledvin, to znamená transplantaci, hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu,“ říká prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., z FN Plzeň.

Světový den ledvin, který se koná vždy druhý březnový čtvrtek, opět nabídne možnost nechat si ve vybraných nefrologických ambulancích zdarma vyšetřit zdraví ledvin. Pár minut času a jednoduchý test může odhalit skryté problémy. Letošní kampaň je ve znamení výzvy Vypijte sklenici vody na zdraví svých ledvin, která odkazuje na důležitost vhodného pitného režimu pro správné fungování ledvin.

Ledviny – přirozený filtr našeho těla

Ledviny jsou párový orgán, každá o velikosti pěsti. Slouží k filtraci (očišťování) krve a jsou zásadně důležité k tomu, aby různé škodliviny a odpadní látky naše tělo opustily v moči. Ledvinami stále proudí krev, kterou orgán čistí – za minutu jím proteče neuvěřitelné množství 1,2 litru krve. Přemíra solení, konzumace cukrů a živočišných bílkovin a pití alkoholu, kouření, nedostatek spánku, minerálů a špatný pitný režim ledvinám škodí, stejně jako vysoký krevní tlak, cukrovka, nadváha a některé léky, zejména proti bolesti (analgetika).

Jaké jsou možnosti léčby?

„V České republice trpí chronickým selháním ledvin takřka 11 000 lidí. Na jednu z variant dialýzy, hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu je odkázáno zhruba 6 300 lidí,“ vysvětluje profesorka Opatrná. Transplantace je pro pacienty nejlepším řešením. Čekací doba na vhodného dárce se v současné době zkrátila na jeden rok. V tomto čekací období si musí nemocní vystačit s dialýzou. Někteří pacienti jsou však na ni odkázaní již trvale, protože pro ně transplantace není vhodná.

ledviny

„Až 80 % pacientů, kteří potřebují dialýzu, si může zvolit její typ. Více než 90 %, se jich rozhoduje pro hemodialýzu, což znamená, že musejí až třikrát týdně na několik hodin do dialyzačních středisek, kde jim speciální přístroj vyvede z těla krev a za několik hodin vyčistí. Druhá metoda, peritoneální neboli domácí dialýza, pak dává pacientům více svobody, ale i zodpovědnost starat se o své zdraví. Bohužel se nám v ČR zatím nepodařilo navýšit počet pacientů léčících se pomocí domácí dialýzy, což je současný zahraniční trend. U nás se takto léčí pouze 8,1 % dialyzovaných pacientů,“ doplňuje profesorka Opatrná. Pacient má do břišní dutiny zavedený katétr, kterým si buď třikrát denně napustí do břicha speciální roztok, který mu krev vyčistí, nebo proceduru absolvuje během spánku, kdy je přes katétr napojen ke speciálnímu přístroji, tzv. cycleru. Při této metodě se krev nečistí mimo tělo pacienta, ale uvnitř pomocí tělu vlastní membrány – pobřišnice.

„Výhodou peritoneální dialýzy je, že daleko méně ovlivňuje běžný život pacientů. Nemocný může pracovat v kanceláři, sportovat, cestovat, koupat se v moři, zajet si na chatu. Nemusí dojíždět třikrát týdně do dialyzačního střediska na dialýzu, k lékaři dochází jen na kontrolu jednou za 6-8 týdnů. U nás tuto metodu volí třikrát až šestkrát méně lidí než na Západě. Vyžaduje více aktivního přístupu – jakmile se ale pacient naučí metodu obsluhovat, což je poměrně jednoduché, většinou právě tuto variantu dialýzy oceňuje,“ říká profesorka Opatrná s tím, že právě peritoneální dialýza je mostem k transplantaci. Pacienti, kteří si ji zvolí, jsou na nový orgán připraveni lépe. „Rozhodně mi přijde jedinečné, že u tak závažného onemocnění, jako je chronické onemocnění ledvin, byly vyvinuty takové lékařské metody, které umožňují, aby si pacient uchoval své koníčky a relativně běžný pracovní styl, a navíc chodil na kontrolu k lékaři jen jednou za jeden až dva měsíce,“ uzavírá Sylvie Opatrná, podle níž je ovšem hlavní především prevence a dodržování zásad zdravé životosprávy, která před onemocněním ledvin chrání.

Pravidla pro zdravé ledviny

 1. Udržujte se zdraví a aktivní
 2. Pravidelně si nechte kontrolovat hladinu cukru v krvi
 3. Sledujte svůj krevní tlak
 4. Jezte zdravě a hlídejte si váhu
 5. Dodržujte zdravý pitný režim
 6. Nekuřte
 7. Neužívejte nadměrné množství volně prodejných léků
 8. Nechte si pravidelně kontrolovat funkci ledvin, pokud máte jeden nebo více vysoce rizikových faktorů:
  1. Cukrovku
  2. Vysoký krevní tlak
  3. Nadváhu
  4. Jeden z rodičů nebo dalších členů rodiny zemřel na onemocnění ledvin

Nechte se vyšetřit zdarma!

V rámci Světového dne ledvin mnoho českých lékařských zařízení nabízí možnost bezplatného vyšetření ledvin i odborného poradenství. Nepodceňujte tato zákeřná onemocnění, využijte tuto možnost a vydejte se na prohlídku. Včasná diagnóza může průběh těchto onemocnění výrazně zpomalit, nebo i zcela zvrátit!

Například nefrologická ambulance Dialýzy Šumperk všem zájemcům poskytne bezplatné vyšetření, na jehož základě lékaři posoudí riziko onemocnění ledvin a poskytnou odborné poradenství a konzultace s lékaři. Akce proběhne ve čtvrtek 5. března od 9 do 17 hodin. Zájemci mohou přijít bez doporučení přímo do nefrologické ambulance na Nemocniční ulici.

Interní oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nabídne vyšetření funkce ledvin a také kontrolu toho, zda nejsou ledviny poškozeny. Současně se zde zaměří na nejčastější příčiny onemocnění, jakými jsou např. diabetes nebo vysoký krevní tlak. Strahov tyto služby nabídne ve čtvrtek 12. března od 7 hodin.

Kampaň u příležitosti Světového dne ledvin dorazí i do Oblastní nemocnice Příbram. V pavilónu B bude 12. března nabízena bezplatná konzultace v nefrologických ambulancích. Ty budou otevřeny pro všechny zájemce od 8 do 12 hodin a od 13 do 15.30 hodin.

Stejně tak i Městská nemocnice Ostrava podporuje tento den. Nabízí nejen možnost prohlédnout si dialyzační středisko a pohovořit se sestrami a lékaři o možnostech léčby, ale i možnost preventivního vyšetření. Nabídku je možno využít rovněž 12. března od 8 do 17 hodin.

Bližší informace o kampani i zapojených zdravotnických zařízeních najdete na oficiálních internetových stránkách Světového dne ledvin http://www.wkd2015.cz/.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.