Nežádoucí účinky vakcín

Otázka

Chtěla bych se zeptat, jak je to s vedlejšími účinky různých vakcín. Pokud se v nějakém těle vyvine na určitou vakcínu nějaká alergická reakce, člověk se s těmito problémy potýká potom celý život? Například když vakcína způsobí bolesti břicha (dlouhodobějšího charakteru), znamená to, že člověk bude mít občasné bolesti břicha po dobu působení vakcíny? Není nějaký (proti)lék, který by tu danou (bolest způsobující) vakcínu z těla vyhnal?

Odpověď

e nutné rozlišit, zda jde o nežádoucí účinek určité vakcíny, nebo zda jde o alergickou reakci. Všechny léky, a tedy i vakcíny mohou mít u citlivých jedinců nežádoucí účinky, třeba přechodné bolesti břicha nebo hlavy (obojí málo časté), nebo častější zarudnutí v místě vpichu, mírná bolestivost v místě aplikace. Jde o přechodný jev, který odezní a nemusí se opakovat po očkování jinou látkou.

Alergie je specifická reakce imunitního systému většinou celkového rázu (vyrážka, svědění, potíže s dechem). Alergii jako takovou by měl potvrdit alergolog a ten by měl doporučit léčbu.

Bolesti břicha trvalého charakteru však nejsou po očkování obvyklé a pravděpodobně mají příčinu zcela jinde. Jde spíše o koincidenci dvou dějů. Pokud chcete mít jistotu, obraťte se na odborníky v nejbližším vakcinačním centru.