Od první úspěšné operace srdce v Československu uplyne 60 let

Před 60 lety, 7. března 1951, provedl uznávaný chirurg Jan Bedrna první úspěšnou operaci srdce v tehdejším Československu, konkrétně rozšíření zúžené plícnice. Stalo se tak na chirurgické klinice v Hradci Králové, kterou Bedrna od 40. let systematicky budoval.

Zakladatel české kardiochirurgie pocházel z učitelské rodiny v Českém Brodě, kde se 16. září 1897 narodil. Vystudoval reálné gymnázium v Kolíně, kde maturoval v roce 1916, uprostřed první světové války. Poté musel narukovat a byl odvelen na italskou frontu, v roce 1918 jej z armády pro nemoc propustili. Po vzniku samostatného Československa vystudoval medicínu v Praze. Jako čerstvý absolvent získal první stálé místo na chirurgické klinice v Brně a od konce 20. let absolvoval celou řadu stáží na prestižních zahraničních pracovištích, mimo jiné v Berlíně, Štrasburku či Lyonu.

V polovině 30. let se Bedrna stal přednostou chirurgického oddělení nové okresní nemocnice v Hradci Králové, které se zejména jeho zásluhou stalo jedním z nejlepších v republice. Jan Bedrna se zasloužil i o rozvoj řady dalších oborů a po válce patřil mezi zakladatele lékařské fakulty v Hradci Králové. V září roku 1956 podlehl závažné srdeční chorobě.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.