Pneumokok útočí nejvíce v Praze a Jihočeském kraji

Dle předběžných dat krajských hygienických stanic bylo v roce 2013 v České republice hlášeno přes 300 případů invazivního pneumokokového onemocnění. Nejvíce z Jihočeského kraje a z hlavního města. Hygienici v Praze hlásili za rok 2013 čtyřicet tři případů výskytu nebezpečné pneumokokové bakterie.

Metropole se tak zapsala na neblahé přední příčky v počtu hlášení těchto nákaz a na první místo v počtu úmrtí. V hlavním městě si bakterie vyžádala jedenáct obětí, povětšinou starších pětašedesáti let. U převážné většiny případů se jednalo o sepsi, tři pacienti onemocněli pneumokokovou meningitidou.

Pneumokok má více podob

Závažnost a průběh onemocnění se odvíjí od konkrétního sérotypu, kterým byl pacient nakažen. Pneumokok způsobuje nejčastěji záněty středouší, pneumokokové záněty mozkových blan (meningitidy) a také závažné pneumonie, které mohou v nejkrajnějších způsobech skončit až smrtí. „Vzhledem k možnosti  očkování  dětí jednou ze dvou kvalitních konjugovaných vakcín registrovaných v České republice je s podivem, že proočkovanost dětí  u nás dosahovala jen  přibližně 70 %. Jak ze statistik za loňský rok vyplývá, frekvence tohoto onemocnění není příliš vysoká, avšak průběh onemocnění, možné následky i  vysoká smrtnost jsou velmi varujícím momentem a měly by vést k daleko většímu počtu dětí i dospělých chráněných očkováním,“ dodává MUDr. Zdeňka Jágrová z Krajské hygienické stanice Praha. V České republice mají i senioři možnost nechat se proti pneumokokovým infekcím očkovat, avšak plošná vakcinace zatím zavedena není.

Statisticky nejnáchylnější jsou senioři

„V uplynulém roce monitoruje Hygienická stanice hlavního města Prahy celkem čtyřicet tři nákaz pneumokokovou bakterií. V deseti případech se jedná o osoby starší sedmdesáti let,“ uvádí MUDr. Jágrová.

Průběh onemocnění

Prvotní stádium onemocnění pneumokokem připomíná běžnou chřipku. Je doprovázeno zvýšenými teplotami, únavou, bolestí svalů i kloubů, nadměrnou spavostí či nechutenstvím. Zákeřná nemoc však kulminuje velmi rychle a záhy začíná napadat jednotlivé orgány. Nejnáchylnějšími věkovými skupinami jsou v rámci společnosti malé děti a senioři nad 60 let, a to z důvodu oslabené imunity. U nejmenších se obranyschopnost formuje, u starších ročníků naopak ztrácí na intenzitě.

Kraj Hlášených případů Úmrtí
Jihočeský 47 8
Praha 43 11
Moravskoslezský 36 6
Karlovarský 35 2
Středočeský 35 3
Liberecký 33 6
Královéhradecký 33 6
Zlínský 30 5
Vysočina 26 4
Pardubický 11 2
Jihomoravský 8
Celkem 351 53

Tab.: Přehled hlášených případů v jednotlivých krajích ČR (rok 2013),
zdroj: KHS jednotlivých krajů.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.