Praktiční lékaři navrhují změny v koncepci primární péče

Pacient přichází do ordinace praktického lékaře, ten mu změří funkci plic s pomocí spirometru, zjistí hladinu cukru v krvi, udělá „sono“ břicha, natočí EKG a předepíše všechny potřebné léky. Sci-fi? Ne, pouze jedna z částí Koncepce změn primární péče, kterou zástupci praktických lékařů představili na první návštěvě novému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

„Koruna investovaná do primární péče ušetří až 7 korun péče následné. Potenciál primární péče není zdaleka využitý, přestože jde o nejlevnější péči v rámci zdravotního systému. Češi v průměru navštíví lékaře 11krát ročně, přitom sousedům v Rakousku stačí 6 návštěv, ve Švédsku dokonce 3. Na vině jsou nízké kompetence praktiků, kteří musí odesílat pacienta kvůli každé banalitě či předepsání léku ke specialistovi. Rozšířením pravomocí praktiků v oblasti chronických onemocnění, diagnostických výkonů a screeningu, nových výkonů v oblasti paliativní medicíny či chronických bolestí by českému zdravotnictví ušetřilo ročně miliardy korun,“ shrnuje jeden z předkladatelů koncepce a předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Praktici také ministra požádali, aby svolal třístrannou schůzku se zástupci pojišťoven. Schůzka by měla vyjasnit, jak vyřešit díry v dostupnosti lékařské péče. „Za síť lékařů dle zákona odpovídají pojišťovny, v praxi to však vypadá tak, že se „vzbudí“, až když nastane problém a lékař v dané oblasti chybí – to je pozdě,“ říká předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Podle něj je praxe taková, že si buď odcházející lékař za sebe najde náhradu, nebo se mu to nepovede a jeho pacienti neúměrně zatíží nejbližšího praktika nebo za péčí cestují desítky kilometrů do nejbližšího města.

Zákon lidem garantuje, že se k lékaři dostanou do 35 minut, to ale v řadě míst neplatí. „Řešení je přitom nasnadě – čerstvě dostudovaní lékaři se hlásí na specializační přípravu na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který patří pod MZČR. Není nic jednoduššího, než aby pojišťovny a kraje začaly s lékaři komunikovat právě ve chvíli, kdy se specializují na vybraný obor. Mohou jim poskytnout přehled volných míst v republice, poskytnou komplexní informace, kde získat příspěvek nebo dotaci,“ doplňuje doc. Býma.

Nedostatek lékařů totiž pálí starosty měst, představitele krajů, a ti mladé lékaře lákají finančními pobídkami. V České republice v současnosti chybí přibližně 1000 lékařů všech specializací, nejožehavěji jejich nedostatek pociťuje Rakovnicko, Středočeský kraj, či Mostecko. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistik bude po roce 2020 každý pátý doktor v ordinaci v důchodovém věku. S nedostatkem lékařů se potýká přibližně třetina obcí, další třetina problémy avizovala v blízkém čase. V současnosti na jednoho praktika připadá průměrně 1600 pacientů.

Praktický lékař v současnosti vyřeší potíže zhruba 80 % pacientů, 20 % putuje dále zdravotnickým systémem. Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost spotřebují necelých 6 % prostředků z českého zdravotního pojištění. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) činí podíl praktiků na celkovém počtu lékařů v České republice 19 %. Pro srovnání v Rakousku tento podíl dosahuje 33 %, ve Francii 47 %.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.