Přístroj URIS přináší naději pacientům s hyperaktivním močovým měchýřem

Výsledky nedávné klinické studie české společnosti Stimvia, publikované v prestižním žurnálu The Journal of Urology, potvrzují, že neuromodulační systém URIS je bezpečnou a účinnou metodou pro léčbu hyperaktivního močového měchýře, a tedy i léčbu inkontinence, která onemocnění doprovází. Získaná data také ukazují, že léčba pomocí přístroje URIS je jednou z nejefektivnějších metod v boji s touto nemocí.

Navíc se jedná o neinvazivní léčbu s minimem vedlejších účinků a dlouhodobým efektem. Zvýšit povědomí o inkontinenci a s ní souvisejících problémů chce v těchto dnech každoroční iniciativa Světový týden kontinence, který letos trvá od 19. do 23. června 2023.

Klinická studie přinesla pozitivní data

Klinická studie porovnávala léčbu pomocí přístroje URIS a léků Vesicare, který se běžně při problémech s hyperaktivním močovým měchýřem podává. 72 účastníků studie bylo náhodně rozděleno v poměru 2:1, přičemž 47 pacientů používalo přístroj URIS a 26 pacientů bralo lék Vesicare. Studie byla ukončena po 12 týdnech léčby. Pozitivní přínosy stimulace přístrojem URIS přetrvaly u 60 % pacientů i po 1 roce od ukončení léčby.

„Studie prokázala, že unikátní léčba pomocí zařízení URIS je bezpečná, dobře snášená a účinná. Klinicky významné zlepšení zaznamenalo více než 85 % pacientů. Důležité také je, že patentovaná technologie peroneální elektrické transkutánní neuromodulace (eTNM), kterou URIS využívá, je spojena s výrazně nižším výskytem nežádoucích efektů souvisejících s léčbou ve srovnání s lékem Vesicare,” říká MUDr. Michal Rejchrt z Urologické kliniky 2. LF a FN Motol. Závěry studie proto přinášejí novou naději na léčbu pro přibližně 500 milionů lidí po celém světě, kteří onemocněním hyperaktivního močového měchýře trpí, a u kterých selhala předchozí farmakoterapie.

Stačí půl hodiny denně

Pacienti používali zařízení URIS ve svých domovech jednou denně po dobu 30 minut. Skupina s farmakologií užívala 5 mg léku Vesicare jednou denně po snídani.

„Ukázalo se, že pacienti, kteří brali léky měli čtyřikrát více nežádoucích účinků souvisejících s léčbou než ve skupině pacientů s neurostimulací. Technologii léčby peroneální eTNM také z objektivního hlediska dvojnásobně zvýšila kvalitu života pacientů oproti léku Vesicare. Z hlediska subjektivního hodnocení pacientů zlepšila naše léčba jejich zdraví více než šestkrát oproti léku Vesicare. Výsledky také ukázaly klinicky významné snížení počtu epizod úniku moči, a to v průměru o 83 %,“ říká Lukáš Doskočil, CEO Stimvia.
Právě inkontinence neboli únik moči, v souvislosti se stavy silného nucení na močení, je jedním z hlavních příznaků onemocnění hyperaktivního močového měchýře. Urgence se může objevit kdykoliv bez ohledu na příjem tekutin. Pacienti se proto mnohdy raději zdržují doma, omezují kontakty a postupně se dostávají do společenské izolace.

Inkontinence je rozšířený problém

V literatuře je udáváno, že až 6 % populace trpí denním únikem moči. Občasné projevy inkontinence má pak v průběhu života 40–63 % žen.

„Inkontinence váš život ovlivní úplně ve všech ohledech – od cestování až po běžnou práci. V podstatě zůstáváte doma uvězněná. Pořád jen myslíte na to, až si budete moct odskočit a jestli to stihnete. Vyzkoušela jsem celou řadu dostupných léků na trhu. Po těch jsem měla ale často řadu nežádoucích účinků. Až se zařízením URIS jsem byla spokojená. V porovnání s ostatními léčbami je to o 100 % lepší,” hodnotí léčbu pacientka paní Veronika.

Foto: archiv Stimvia

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.