Seniorům pomáhá k samostatnému životu mobilní dohledový systém 

K samostatnému a aktivnímu životu do nejvyššího věku pomáhá seniorům vynález českých vědců. Jde o zařízení v podobě krabičky s červeným SOS tlačítkem, které je součástí mobilního dohledového systému SeniorInspect. Zařízení určí polohu seniora a zaznamená, když se dlouho nehýbe, což může znamenat pád či zhoršení zdravotních obtíží. Krabička umožní komunikaci s asistenční linkou všude tam, kde fungují mobilní sítě, a je-li to nutné, také přivolání pomoci. 

Službu využívá pro své klienty například občanské sdružení Život 90 či Československá obec legionářská v projektu péče o válečné veterány. Obce a městské části mohou toto řešení použít pro své seniory, mohou jim také přispět na úhradu služby. Krabička stojí 4800 korun a měsíční poplatek 550 Kč. Druhou, levnější variantou je zjednodušený mobil rovněž se signálním tlačítkem za 1344 korun, měsíční služby pak stojí 275 Kč. Protože jde o sociální službu, senioři mohou na její úhradu dostat příspěvek od státu. 

„SeniorInspect je vhodný pro zdravé a aktivní seniory, ale i pro seniory s rizikem závažných zdravotních komplikací. Pomůže rodině řešit péči v domácím prostředí,“ řekl dnes novinářům člen výzkumného týmu Radek Fiala. 

Na vytvoření dohledového systému spolupracoval tým vědců z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického a sekce sociálně zdravotních služeb občanského sdružení Život 90. 

Senior vybavený krabičkou může kdykoli při obtížích zmáčknout tlačítko, ozve se mu operátor a zjistí, co potřebuje. Je-li to nutné, vyšle pomoc a informuje rodinu. Pokud senior tlačítko zmáčknout nestihne, systém sám zaznamená, že nereaguje a uvědomí asistenční pult. Školený operátor ze signálu ví, kdo konkrétně volá. Zjistí ze zdravotních záznamů vše o jeho nemocech, může ale také ověřit polohu a ví tak, kam má vyslat pomoc. 

Službu lze aktivovat přes internetový portál. Klient vyplní dotazník na www.seniorinspect.cz, uvede informace o svém zdravotním stavu a nemocech, užívaných lécích, co v případě obtíží potřebuje, koho z rodiny kontaktovat. Dostane krabičku a prvním stiskem se systém aktivuje.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.