Smog patří mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí

Mezi jednu z 10 nejčastějších příčit úmrtí patří podle Světové zdravotnické organizace zdravotní obtíže způsobené dýcháním znečištěného vzduchu, tedy smogu. Pokud tedy víte, jak se vyhýbat atmosférickému znečištění, můžete své zdraví značně ovlivnit. Nejvíce ohrožení účinky smogu jsou především lidé pohybující se v místech, kde je stav znečištění ovzduší alarmující.

V tuzemsku na tom ještě nejsme tak špatně. Po roce 1989 přišla opatření zejména v energetice a dalších průmyslových odvětvích, díky nimž došlo ke snížení zamoření vzduchu látkami jako oxid siřičitý, oxidy dusíku a prachové částice. Po roce 2000 ale došlo k obrácení trendu a koncentrace mnohých zatěžujících látek naopak vzrostly. Roste i výskyt onemocnění se znečištěním souvisejících. Například podle Státního zdravotního ústavu ČR se za posledních 20 let zvýšil výskyt astmatu u dětí více než dvakrát, což znamená, že astmatikem je nyní každé desáté české dítě! Jak také potvrdila studie organizace UNICEF, dlouhodobé vystavení smogu znamená podstatné riziko pro správný vývoj dětského mozku. Děti pak dosahují horších výsledků, než jejich spolužáci vyrůstající v neznečištěném ovzduší.

V současnosti mezi hlavní problémy kvality ovzduší v Česku patří zejména znečištění prašnými částicemi a ozonem. Většina Čechů je vystavena koncentracím těchto látek překračujícím platné limity. V oblastech s intenzivní automobilovou dopravou a s koncentrací průmyslu je velkým problémem také znečištění benzo(a)pyrenem a v dopravně zatížených oblastech jsou překračovány limity pro oxid dusičitý.

Smog nejčastěji obsahuje dým, průmyslové výpary a škodlivé plyny. Vzniká za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při inverzi, kdy se kumulují škodliviny v určitých místech ve městech a průmyslových oblastech. Naše zdraví ovlivňuje smog nejprve na úrovni dýchacího systému: zhoršuje astma, působí i jiné potíže s dýcháním a mnohdy nenávratné poškození plic.

Mezi skupiny osob nejvíce ohrožených smogem patří děti a těhotné ženy. Dále starší lidé a všichni, kdo trpí chronickým onemocněním dýchacího ústrojí, tedy astmatem nebo chronickou obstrukční chorobou plic. Ohroženi jsou také lidé s kardiovaskulárními nemocemi a všichni, kdo jsou oslabení například stresem, kouřením, špatným stravováním, proběhlou nemocí apod.

Pokud patříte mezi rizikové skupiny, určitě se vyplatí sledovat smogové zpravodajství. Zdrojem aktuálních informací je v ČR web Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz nebo jejich telefonní linka 900 300 900. Co tedy (ne)dělat, když zjistíte, že je ve vaší oblasti zhoršená smogová situace?

  • Omezte pobyt venku, zejména v časech mezi 6. – 10. a 16. – 20. hodinou. Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání – tedy fyzickou práci a sport.
  • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 – 4 krát denně.
  • Omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s barvami, laky, lepidly, organickými rozpouštědly nebo spreji s hnacími plyny.
  • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.
  • Mezi přírodní metody patří dostatečný příjem tekutin (důležitý pro odvod odpadních pátek z těla), vzduch čistící pokojové rostliny jako aloe vera či a inhalace páry s esenciálními oleji – například eukalyptus pomáhá zklidnit podrážděné sliznice dýchacích cest.

Jak se zapojit do změny k lepšímu? Zkuste omezit emise.

  • Nechejte auto doma a jeďte do práce veřejnou dopravou.
  • Netopte dřevem ani odpadem. Už vůbec nespalujte plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo nebo mazací oleje.
  • Obecně topte méně, zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1 – 2 stupně C oproti obvyklé teplotě.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.