Spondylolistéza

Otázka

Je možné, aby při zvednutí těžkého břemene (30 kg) ženou, která má údajně vrozenou spondylolistézu L 4/5, došlo ke zhoršení zdravotních potíží, které zapříčinily či uspíšily následnou neurologickou operaci? Od tohoto pracovního úrazu se zdravotní stav postižené neustále horšil, nevydržela dlouho stát, sedět, chodit, byla opakovaně pro tyto komplikace v PN, bolesti jí vystřelovaly do obou nohou, především do pravé, pokud by nešla na operaci hrozilo by jí i případné ochrnutí.

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Vyloučit, že zvednutí břemene zhoršilo zdravotní stav pacientky s jistotou nelze. Není však možné – na dálku bez znalosti stavu před úrazem a po něm – tuto možnost ani potvrdit. Vrozené (tzv. dysplastické) spondylolistézy mají tendenci k progresi a chirurgické řešení bývá ve většině případů nevyhnutelné.