Štěstí je prý nakažlivé, ale v zaměstnání to neplatí

Štěstí je nakažlivé a šíří se „ve vlnách“ mezi přáteli a mezi členy rodiny, ale ne mezi kolegy na pracovišti. Tvrdí to studie, o níž píše nejnovější číslo periodika British Medical Journal.

Badatelé dospěli k závěru, že skupiny šťastných nebo nešťastných lidí se vytvářejí podle kritérií společenské a geografické blízkosti. Pravděpodobnost, že někdo se začne cítit šťastný, se prý zvyšuje o 42 procent, žije-li v okruhu 800 metrů jeho přítel, který se sám stane šťastným. Pravděpodobnost klesá na 25 procent, žije-li přítel v okruhu půldruhého kilometru a se zvětšující se vzdáleností se dál snižuje.
V případě soužití se šťastným partnerem se šance na pocit štěstí zvyšují o osm procent. Pokud v sousedství žije nějaký blízký příbuzný, stoupají šance o 14 procent a sousedství se šťastnými sousedy zvyšuje pravděpodobnost o plných 34 procent. Paradoxnost těchto čísel se ve zprávě agentury AFP, která o studii informovala, nijak nevysvětluje.
Štěstí prý ale není nakažlivé na pracovišti. „Kolegové v práci úroveň pocitu štěstí neovlivňují,“ uvádí se ve studii. Jejími autory jsou Nicholas Christakis z Harvard Medical Scool a James Fowler z univerzity v San Diegu v Kalifornii. Posuzovali vzorek 5124 lidí ve věku 21 až 70 let, kteří byli sledováni v letech 1971 až 2003.
British Medical Journal v úvodníku označil studii za revoluční a napsal, že by mohla mít dopady na veřejné zdraví. „Pokud se štěstí skutečně přenáší prostřednictvím sociálních vztahů, mohlo by to nepřímo přispět k podobnému přenášení zdraví, což by významně ovlivnilo tvorbu politiky“ v příslušné oblasti, napsal časopis.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.