Studie: Dostupnost alkoholu ovlivňuje jeho konzumaci jen málo

Dostupnost alkoholu má jen poměrně malý vliv na jeho konzumaci, vyplývá z publikace České technologické platformy pro potraviny, jejímž spoluautorem je například bývalý ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Zatímco dostupnost alkoholu se v Česku mezi roky 1996 a 2006 zvýšila zhruba o 40 procent, jeho spotřeba vzrostla zhruba o osm procent. Podobné výsledky prý přinesly také výzkumy provedené v Británii.

Podle přednosty Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jaroslava Zvěřiny z čísel vyplývá, že restrikce nemají na konzumaci alkoholu zásadní vliv. Cestu k boji proti nemírnému pití alkoholu vidí bývalý europoslanec Zvěřina ve výchově populace ke zodpovědnému přístupu k alkoholu. Společnost by měla také více pomáhat lidem již na alkoholu závislým, uvedl.
Za problematické Zvěřina označil „zboření“ sítě protialkoholních záchytných stanic. Provoz takzvaných záchytek je pro kraje a obce drahý, v současné době jich je proto zejména v některých regionech nedostatek. Stát by prý měl část z finanční sumy vybrané na spotřební dani z alkoholu, podle něj obrovské sumy, investovat do znovuzavedení této sítě.
Zvěřina však není zastáncem zvyšování spotřební daně z alkoholu. Ta by podle něj vedla k nárůstu výroby zdraví nebezpečných podomácku pálených lihovin. Zvýšila by navíc riziko pašování destilátů, ale i vzniku nových závislostí na alkoholu.
Zvýšení spotřební daně a daně z přidané hodnoty u alkoholických nápojů a tabákových výrobků má však mezi lékaři také své zastánce. „Důvody k tomu jsou zdravotní i ekonomické, protože škody, které tyto psychoaktivní látky působí, nejsou zdaleka kompenzovány zdaněním, jak o tom svědčí četné studie prováděné v různých částech světa,“ uvedl v minulém týdnu primář oddělení závislostí bohnické léčebny Karel Nešpor.
Z odborných výpočtů vyplývá, že na nemoci způsobené chronickým pitím alkoholu zemře v ČR ročně asi 4000 mužů a 2000 žen. Podíl těchto úmrtí se na celkové úmrtnosti v posledních desetiletích zvýšil, a to především u mužů. Za nemoci, které způsobuje nebo ovlivňuje alkohol, se považují například choroby jater, duševní poruchy, zhoubné novotvary ústní dutiny nebo žlučových cest, cévní onemocnění a otravy.
Malé množství alkoholu je naopak zdraví prospěšné a snižuje riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění, vyplývá z řady odborných studií. Nebezpečí vzniku srdečních a cévních chorob je u umírněných konzumentů alkoholických nápojů nižší než u abstinentů. Optimální dávka u mužů jsou dva půllitry piva, u žen dvě malá piva.

Přestože v průměrném množství vypitého alkoholu na osobu nepatří Česku světové prvenství, spotřeba alkoholických nápojů prudce roste. Od roku 2000 do roku 2007 vzrostla jejich spotřeba po přepočtu na čistý líh v průměru o půl litru na 10,4 litru na osobu včetně nemluvňat za rok. Největšími „pijany“ v zemích EU jsou podle posledních statistik Eurostatu Lucemburčané, kteří vypijí 17 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let za rok. Na druhém místě jsou Irové a Portugalci se 16,6 litru, za nimi následují Češi s průměrnou spotřebou 15 litrů.
Podle odhadů odborníků bylo v loňském roce v Česku zhruba 300.000 závislých na alkoholu. To je asi desetkrát více než lidí závislých na pervitinu a heroinu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.