tělo s játry

Máme lék na steatózu jater NASH

Ztučnění jater (steatóza jater) je metabolická porucha. Jedná se o nahromadění tukových kapének v jaterních buňkách, které vede k poškození jaterních funkcí. Toto jaterní poškození se vyskytuje čím dál tím více, dokonce i u dětí a mladých lidí. Hlavním rizikovým faktorem je pití alkoholu, obezita a cukrovka.

Výsledky rozsáhlé britské studie zveřejněné 19. 11. 2015

potvrdily účinnost léku

na cukrovku typu II na nealkoholovou steatohepatitidu (NASH).

játraStudie byla vedena Národním institutem pro výzkum zdraví Birmingham Liver Biomediacal Research Unit, financované Wellcome Trust a Novo Nordisk a ve spolupráci s další výzkumníky na univerzitách v Nottinghamu, Leedsu a univerzity v Hull.

Sonografie nebo CT ukáže obraz jaterní steatózy; ale nealkoholová steatohepatitida nelze zobrazovacími metodami od prosté steatózy odlišit. V pokročilých fázích se  steatóza může vyvinout v klinický a laboratorní obraz jaterní cirhózy. Vzácněji se může jaterní cirhóza vzniklá na podkladě NASH  projevit jako akutní selhání jater. V cirhóze vzniklé při NASH se může vyvinout také hepatocelulární karcinom.

Studie bezpečnosti a účinnosti Liraglutidu u pacientů s nealkoholovými steatohepatitidy

zdravá versus ztučnělá játra
zdravá játra – ztukovatělá játra

Philip Noel Newsome se svým týmem ověřil hypotézu, že léčba Liraglutidem* má za následek významné zlepšení nealkoholové steatohepatitidy jater u pacientů s nadváhou (NASH). Polovině pacientů byl jednou denně po dobu 48 týdnů podkožně podáván Liraglutid 1,8mg a druhé skupině pak placebo. Randomizovaná, dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie, u které byl výsledek léčby ověřen i histologicky, tedy formou biopsie jater, ukázal velmi příznivé výsledky.

Víte, že…

*tento lék je primárně určen pro léčbu cukrovky typu II. Léčba je prováděna u osob s diabetem 2. typu za účelem zlepšení látkové přeměny a redukce tělesné hmotnosti a je pouze na předpis.

Výsledky účinky Liraglutidu na nealkoholovou steatohepatitidu

cirhóza jater
patrná cirhóza na pravém jaterním laloku                                                          (na obr. v levé části)

Zhodnocením vzešlo, že u víc jak 40% pacientů léčených Liraglutidem bylo zjištěno výrazné zlepšení steatózy, steatohepatitidy i váhy pacienta oproti skupině s placebem.

 

Výzkumníci z Univerzity Birmingham věří, že toto zjištění představuje možnost nových  léčebných terapií pro pacienty s nealkoholovou steatohepatitidou, pro které dosud neexistuje žádná přímá léčba.

 

Dosud se užívají  kyselina ursodeoxycholová (UDCA), gemfibrozil, vitamín E, metformin, betain a N-acetylcystein,což  jsou sice terapeutická opatření, ale spíše přidružených chorob a stavů, jako je redukce hmotnosti u obezity, léčba u diabetu či hyperlipidémie apod., ale dosud nebyl klinicky ověřen žádný medikament, který by přímo léčil podstatu nemoci nealkoholové steatohepatitidy jater.

Řešení fáze cirhotických stavů jater  spočívá jen v jaterní transplantaci.

 

Proto byl tento výzkum tolik žádaný a jeho výsledky jsou velmi podstatné.

Klinický výzkum a kladné výsledky byly registrovány u ClinicalTrials.gov, pod číslem NCT01237119, dne 18.11.2015

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.