Základní údaje globálních studií o obezitě a srdečních nemocech

Celosvětová úroveň obezity se od roku 1980 téměř zdvojnásobila. Bohatým západním zemím se za stejné období podařilo pokročit ve snížení vysokého krevního tlaku a zvýšeného cholesterolu. Vyplývá to z nových studií, které dnes zveřejnil časopis Lancet. Agentura Reuters z nich vybrala základní fakta a zjištění:

Index tělesné hmotnosti (Body mass index – BMI):

 • BMI se počítá podle váhy v kilogramech vydělené výškou v metrech na druhou. Člověk měřící 1,65 metru má podle BMI nadváhu, pokud váží víc než 68 kilogramů a obézní je, překročí-li váhu 82 kg.
 • Nadváha či obezita zvyšuje riziko srdečních nemocí, cukrovky, některých typů rakoviny, artrózy a dalších chorob.
 • V roce 2008 bylo 9,8 procenta mužů a 13,8 procenta žen na světě obézních (s BMI převyšujícím 30), zatímco v roce 1980 to bylo jen 4,8 procenta mužů a 7,9 procent žen.
 • Tichomořské ostrovní národy mají nejvyšší průměrný BMI na světě; dosahuje tu 34-35, což je o 70 procent vyšší BMI než u některých zemí jihovýchodní Asie či subsaharské Afriky.
 • Mezi rozvinutými zeměmi mají USA nejvyšší průměrný BMI (nad 28 u mužů i žen); na druhé příčce je Nový Zéland. Nejnižší BMI (22 u žen a 24 u mužů) má Japonsko následované Singapurem.
 • Mezi rozvinutými zeměmi BMI v letech 1980 až 2008 nejvíce stoupl v USA (o více než bod za desetiletí). Na dalších příčkách byl Nový Zéland a Austrálie v případě žen a Velká Británie a Austrálie u mužů.
 • V Evropě mají nejvyšší BMI turecké ženy a čeští muži (shodně nad 28). Nejnižší BMI v Evropě mají ženy ve Švýcarsku (kolem 24).

Krevní tlak:

 • Vysoký krevní tlak ke hlavním rizikovým faktorem předčasné smrti po celém světě. Zvyšuje riziko infarktu, selhání srdce a dalších chorob. Ke snížení krevního tlaku mohou přispět jednoduché kroky, jako je cvičení a strava s nízkým obsahem sodíku.
 • Nejvyšší systolický krevní tlak je v pobaltských zemích a státech východní a západní Afriky. Tam nyní dosahuje průměrných hodnot, jaké měly západoevropské země v 80. letech minulého století.
 • Jižní Korea, Kambodža, Austrálie, Kanada a Spojené státy patří k zemím s nejnižším krevním tlakem u mužů i žen.
 • Mezi bohatými zeměmi se vysoký krevní tlak vyskytuje nejčastěji v Portugalsku, Finsku a Norsku.
 • Muži mají vyšší krevní tlak než ženy ve většině oblastí světa.

Cholesterol:

 • Když je hladina cholesterolu příliš vysoká, může způsobovat ukládání tuku v tepnách, které mohou prasknout. Vysoký cholesterol zvyšuje riziko infarktu, problémů oběhového systému a smrti.
 • Nedávná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) zjistila, že většina lidí s vysokou hladinou cholesterolu nedostává léčbu, kterou by potřebovali.
 • Nejvyšší průměrnou hladinu cholesterolu na světě mají západoevropské země, jako je Grónsko, Island a Německo.
 • Nejnižší celkový cholesterol mají africké země.
 • Mezi bohatými západními zeměmi je cholesterol u žen i mužů nejnižší v Řecku; dobře jsou na tom také USA, Kanada či Švédsko.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.