Zdravotní rizika koupání v koupalištích, přírodních nádržích i domácích bazénech

Přijít na výletě k neznámému rybníku a osvěžit se příjemným vykoupáním? V časech našich prarodičů to bylo běžné a poměrně nerizikové. Dnes je ale jiná doba a hygienici radí si takové koupání pořádně rozmyslet. Svá rizika ale má i koupání na koupalištích nebo v domácích bazénech. Jak se při takovém koupání vyhnout případným zdravotním rizikům, radí hygienička Nemocnice Na Homolce MUDr. Jarmila Vavřinová.

Nečistoty z odpadů

Největším problémem přírodních vod je takzvané fekální znečištění – to jsou střevní bakterie nebo viry, pocházející nejčastěji z odpadních vod. Zaplavat si v něčem takovém a při tom si nechtěně loknout trochu vody znamená riskovat žaludeční a střevní problémy. Hrozí ale i infekce močového nebo dýchacího ústrojí, oční rohovky, středního a vnějšího ucha, na kůži se může objevit vyrážka. Proto by při výběru místa ke koupání měla být samozřejmostí prvotní prohlídka blízkého okolí, při níž lze zjistit, zda se tu nevyskytuje výtok odpadního potrubí, zemědělský velkostatek, hnojiště, odpadky a podobně. Ostatně známky znečištění mohou být leckdy patrné už při prvním pohledu na vodu.

Sinice a řasy

Dalším problémem moderní doby jsou sinice, jimž se v povrchových vodách daří díky velkému obsahu organických látek splavených z hnojených polí. Sinice obsahují látky, způsobující alergie a ohrožují hlavně malé děti, alergiky a lidi s citlivou pokožkou. Koupel ve vodě plné sinic může být následována kožní vyrážkou, zarudlýma očima a rýmou. Sinice rovněž mohou produkovat různé toxiny, čili jedovaté látky. Podle toho, kolik a jakých toxinů se dostane do organismu člověka, se liší i projevy: může nastat lehká akutní otrava, způsobující trávicí potíže, ale také bolesti hlavy nebo i vážnější jaterní problémy.

Pokud se neznámá voda jeví zakalená, je dobré použít jednoduchý test s PET lahví: Naberte vodu z nádrže do průhledné plastové láhve a chvíli počkejte, až se hladina ustálí. Když se na povrchu objeví proužek drobných zelených vloček, a pod ním zůstává tekutina čirá, ve vodě se nekoupejte, protože obsahuje sinice. Když je voda zakalená rovnoměrně, jde o řasy, které nejsou toxické, a koupání by mělo být možné.

A úplně nejjednodušší test: vstupte do vody opatrně, aby se nezvířily usazeniny ze dna, a pozorujte, zda se vám kolem nohou ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Pokud ano, jedná se pravděpodobně o sinice.

Děti jsou nejohroženější

Lidé, při koupání často nechtěně vypijí trochu vody, někdy i deci až dvě. A s ní pozřou také přítomné sinice nebo další nečistoty. Více jsou ohroženy dětí, které vody vypijí zpravidla více, a jejich tělesná hmotnost je menší. Riziko stoupá také s délkou pobytu ve vodě, při opakovaném koupání po více dnů a samozřejmě i s množstvím sinic nebo jiného znečištění ve vodě. Nebezpečné ale nemusí být jen koupání. Je-li sinic ve vodě hodně, vodní květ často tvoří u břehu vysokou vrstvu. S ní mohou do styku přijít i hrající si děti. Proto je dobré před tímto rizikem děti varovat a hlídat, jak vypadá břeh nádrže, na kterém si hrají.

Kde se v přírodě vykoupat

Abychom neohrozili zdraví své ani svých nejbližších, je dobré ke koupání ve volné přírodě využít vodní plochy, kde je kvalita vody kontrolována. Jedná se o přírodní koupaliště, která mají své provozovatele, nebo o takzvané koupací oblasti. Před návštěvou takového místa je nutno si ověřit, že kvalita vody je podle aktuálních informací ke koupání vhodná.

Sleduje se především výskyt sinic a přítomnost mikrobiologického nebo chemického znečištění. Kvalita vody je v koupací sezoně kontrolována vždy jednou za 14 dní a hygienické limity jsou dány vyhláškou. V případě, že jakost vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností provozovatele nebo krajské hygienické stanice vhodným způsobem informovat návštěvníky. Veřejnost bývá vyrozuměna prostřednictvím informační tabule, umístěné na viditelném místě přírodního koupaliště. Netřeba ale doputovat pro potřebnou informaci až k vodě. Hodnocení koupališť je dostupné například na internetu na stránkách hygienických stanic nebo obcí.

Umělá koupaliště a bazény

V umělých koupalištích s upravovanou vodou má provozovatel povinnost hodnotit kvalitu vody denně každé čtyři hodiny provozu. Sleduje několik základních ukazatelů, jako je obsah chloru, redox potenciál (oxidačně-redukční potenciál), hodnotu pH, průhlednost a teplotu vody. Používají se k tomu komerčně vyráběné testovací sety. Laboratorní hodnocení kvality vody, včetně mikrobiologického rozboru, se v umělých koupalištích provádí minimálně jednou za měsíc. Pokud provozovatel umělého koupaliště dodrží dané limity a zajistí také pravidelný úklid a dezinfekci přilehlých prostor, sníží riziko poškození zdraví na minimum.

Stoprocentně bezpečné nemusí být ani koupání v domácím bazénu. Pozornost se v tomto případě soustřeďuje na přidávaný chlór. Ten je nejčastěji používaným dezinfekčním prostředkem, ale bohužel se jedná o zdraví nebezpečnou látku. I přes nízkou koncentraci chlor v bazénech může poškodit zdraví. Může způsobit podráždění očí a kůže, a to především u osob s citlivou pokožkou a u dětí. Rovněž při koupání v chlorované vodě lidé vdechují aerosoly z chloru a jeho dalších sloučenin, které se tvoří těsně nad hladinou, a tím si mohou podráždit dýchací cesty a plicní tkáň a dokonce způsobit astma. Takové problémy pak vznikají zejména ve špatně odvětrávaných prostorách, kterými mohou být kryté domácí bazény nebo vířivky. Proto je na místě zvážit alternativní způsoby dezinfekce vody jako je například ozonizaci, protože pravdou je, že bez dezinfekce nelze žádný bazén dlouhodobě provozovat.

MUDr. Jarmila Vavřinová MUDr. Jarmila Vavřinová

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.