ZP MV ČR nově nabízí svým klientům příspěvek na logopeda

Rukama klinického logopeda projde celá řada předškolních i školních dětí. S poruchami řeči ovšem někdy bojují i dospělí. Mnozí z nich přitom tento problém nikdy nekonzultovali s odborníkem. Což je škoda, neboť klinický logoped dokáže diagnostikovat a ovlivnit poruchu komunikace, jazyka a řeči i v dospělém věku – občas dokonce snadněji než u dětí. Narušená schopnost komunikace totiž dokáže neblaze působit na sociální vztahy člověka, toho dospělého obzvlášť.

Řešení poruch řeči teď může být o něco snazší, a to i u dospělých. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR totiž do svého Fondu prevence zařadila finanční podporu na vyšetření u klinického logopeda. „Příspěvek na toto vyšetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, mohou od letoška využívat jak děti, tak dospělí. Jeho výše je u našich dětských pojištěnců 1 500 Kč, dospělí pak mohou žádat o 500 Kč,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR (211).

Nikdy není pozdě

Kliničtí logopedi se zabývají poruchami komunikačních schopností u lidí v každém věku, nejen u dětských pacientů – přestože ti pochopitelně převažují. U některých dospělých mohou přetrvávat vady, které se nepovedlo vyřešit v dětství, jako jsou nesprávně tvořené hlásky, tzv. patlavost, dále pak poruchy tempa či koktavost. Přestože někteří dospělí mají za sebou neúspěšnou logopedickou terapii z dětství, zopakování návštěvy u logopeda není zbytečné. Obzvlášť pokud je vada řeči sociálně handicapuje. Mnoho neúspěchů lze totiž v dospělosti vylepšit lépe a rychleji, protože dospělý člověk se dokáže nejen více soustředit, ale i porozumět instrukcím odborníka.

Logopedie není pouze pro děti

Někdy se řečové problémy objeví poprvé až v dospělosti nebo ve stáří – například po úrazu, cévní mozkové příhodě nebo při demenci. Pak mohou vznikat poruchy porozumění a verbálního vyjadřování či motorická porucha řeči. Klinického logopeda lze v pozdějším věku vyhledat například i tehdy, pokud je člověk nespokojen se svým rétorickým projevem. Ten totiž souvisí se správným dýcháním, artikulací, intonací nebo logickým členěním vět.

Klíčové je také vybrat zkušeného a vhodného klinického logopeda. Stejně jako lékaři se totiž i logopedi mohou specializovat na určitou problematiku. Zatímco někteří pracují s dětmi, jiní se mohou zabývat poruchami řeči právě u dospělých. Zvýšit povědomí o profesi klinického logopeda a přinést informace o možnostech pomoci lidem s poruchou řeči, je cílem Evropského dne logopedie. Ten každoročně připadá na 6. března.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.