AUDIO: Doléčovací centrum pro ženy závislé na alkoholu

Okolností, která je podceňována u závislosti žen na alkoholu a její léčbě, je tzv. osobnostní symptomatika neboli poruchy osobnosti, kde se zásadně odlišují muži od žen, říká MUDr. Václav Dvořák, primář odd. ženských závislostí z Psychiatrické léčebny Bohnice a vysvětluje:

Projekt Centra služeb následné péče pro ženy ALMA se věnuje ženám, které podstoupily odvykací léčbu závislosti na alkoholu a snaží se o dlouhodobou abstinenci. Motto projektu je: "Maminko, nepij, uzdrav se mi!“ Jak vyplývá ze slov MUDr. Václava Dvořáka, primáře odd. ženských závislostí z Psychiatrické léčebny Bohnice, je u nás takových služeb zapotřebí.

V Praze 7 – Holešovicích bylo otevřeno doléčovací centrum pro alkoholičky. Centrum služeb následné péče pro ženy ALMA poskytuje ambulantní služby klientkám, které absolvovaly odvykací léčbu a snaží se o dlouhodobou abstinenci.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu

Konkrétně z Operačního programu Praha Adaptabilita a v rámci Evropy je naprosto unikátní. Jeho garanty jsou MUDr. Václav Dvořák a MUDr. Otilie Bartáková z Psychiatrické léčebny Bohnice. Služby centra, které poskytuje mezioborový tým zkušených pomáhajících pracovníků – psychiatr, adiktoložka, psychoterapeutky a sociální pracovnice, jsou bezplatné a otevřené pro všechny klientky bydlící v Praze.

Až dosud následná péče chyběla

„Alkoholičky byly dosud pro organizace, které poskytují sociální služby závislým lidem, opomíjenou cílovou skupinou. Neměly po návratu z psychiatrické léčebny prakticky možnost komplexní následné péče,“ sdělila ředitelka centra Mgr. Zuzana Skálová. „Spolu s kolegyní a vedoucí terapeutkou Monikou Plocovou jsme se tuto situaci rozhodly změnit. V roce 2007 bylo založeno občanské sdružení ALMA FEMINA o. s., které začalo usilovat o získání financí pro vybudování doléčovacího centra. Díky podpoře získané z Evropského sociálního fondu se nám nyní podařilo dlouho připravovaný záměr uskutečnit,“ doplnila Zuzana Skálová. Monika Plocová vede terapie v léčebně v Bohnicích, Zuzana Skálová se tam zabývá neverbálními technikami. Své zkušenosti obě ženy přenesly do doléčovacího centra a pro klientky tak představují určitý most z ústavní léčby k následnému ambulantnímu doléčení. Nabízejí tak velkou příležitost k dlouhodobé abstinenci mj. i ženám, které ústavní léčbu podstoupily nedobrovolně a po návratu domů by se k závislosti vrátily. Smysl nového centra podtrhují také slova MUDr. Václava Dvořáka, primáře oddělení léčby ženských závislostí, který říká, že je-li člověk závislý, je abstinence principiální popření sama sebe.

Žen závislých na alkoholu přibývá

Ze šetření, která byla před zahájením projektu provedena v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, vyplynulo, že počet žen léčících se z vážné formy závislosti na alkoholu stoupá. Jenom Psychiatrickou léčebnou Bohnice jich každoročně projde téměř 500 a tamní oddělení pro léčbu závislostí jsou neustále přeplněná. Mezi těmito ženami jsou tři čtvrtiny starší 35 let. Pozoruhodné je, že převažují středoškolačky a vysokoškolačky. Zároveň 56 % žen hospitalizovaných v Bohnicích v letech 2005 – 2007 jsou matkami nejméně jednoho nezletilého dítěte.

Hlavní snahy centra

Zakladatelky zařízení, Monika Plocová a Zuzana Skálová, vyšly z předpokladu, že po návratu z psychiatrické léčebny potřebují klientky psychickou i praktickou radu při úsilí o udržení abstinence a celkovou změnu životního stylu. Do Centra služeb následné péče ALMA (= lat. duše, srdce, živost) mohou ženy pouze docházet a podle své individuální potřeby si vybrat ze široké nabídky služeb. Posláním projektu je podpořit hlavně ženy, které jsou matkami. Už motto projektu, které zní: „Maminko, nepij, uzdrav se mi!“, vypovídá o jeho zaměření (ALMA také obsahuje spojení slov alkohol a matka). Přesto je centrum otevřeno i ženám bezdětným, osamělým a těm, které bojují se závislostí na lécích (samostatně nebo v kombinaci s alkoholem) nebo trpí současně závislostí a další psychiatrickou zátěží, jako je anorexie, bulimie, úzkosti nebo deprese.

Služby centra

  • Individuální ambulantní poradenství
  • Skupinové ambulantní poradenství
  • Kreativní vzdělávací dílny
  • Terénní práce a doprovodná činnost
  • Sociálně právní a pracovní poradenství
  • Adiktologické a psychiatrické konzultace
  • Telefonické a internetové poradenství
  • Osvětové semináře a publikační činnost

Už za krátkou dobu od svého otevření využilo služeb centra 24 žen, které zaplnily 2 terapeutické skupiny.

Bližší informace o projektech jsou k dispozici na internetových stránkách www.almafemina.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.