AUDIO: PET Centru Nemocnice Na Homolce je 10 let

Doc. Otakar Bělohlávek popisuje výhodu vyšetřovací metody PET/CT, která se využívá pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění.

Zařízení patří mezi největší v Evropě. Lékaři PET Centra za deset let jeho činnosti vyšetřili na 42 tisíc pacientů. Metodu pozitronové emisní tomografie (PET), při níž se pacientovi podává do žil mírně radioaktivní látka, využili většinou pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění. Tato vyšetření mají zásadní význam pro volbu optimální léčby pacientů.

Co nabízí metoda PET

„Touto metodou je možné určit, která z léčebných možností je pro pacienta nejvhodnější. Mnohdy se díky tomuto vyšetření vyhne operaci nebo zbytečně agresivní a zatěžující terapii. Naopak jindy odhalíme, že by ji měl podstoupit, protože zjistíme větší rozsah onemocnění, než se původně předpokládalo. Můžeme také monitorovat průběh léčby a zjistit, do jaké míry zabírá, aby ji následně ošetřující specialista mohl případně změnit,“ vysvětlil primář PET Centra Nemocnice Na Homolce doc. Otakar Bělohlávek. Metoda je podle něj neocenitelná při diagnostice recidiv čili v případě návratu onemocnění.

PET je zobrazovací vyšetřovací metoda nukleární medicíny

Pacientovi se před vyšetřením podá do žíly mírně radioaktivní látka, tedy radiofarmakum. Nejčastěji jde o glukózu označenou radioaktivním fluórem, která se rozptýlí po organizmu. Citlivá kamera poté za cca 60 – 90 minut snímá záření, které vzniká při radioaktivní přeměně atomů této látky. Tkáň pozměněná nádorovým nebo zánětlivým procesem radiofarmakum ve zvýšené míře vychytává, což je zřetelně vidět na výsledném obraze. Nejmodernější kamery dnes v jednom přístroji kombinují PET s počítačovou tomografií CT, označují se jako hybridní kamery PET/CT a dokážou rozlišit patologické ložisko již o velikosti pěti milimetrů, u rozlišení některých anatomických struktur je to ještě méně. Přináší to s sebou určité riziko plynoucí z ozáření, to se však rovná stejnému riziku jako při jiných RTG vyšetřeních. Lékaři vždy dbají na to, aby toto nebezpečí bylo menší, než předpokládaný prospěch pacienta. PET Centrum disponuje dvěma takovými kamerami, jednou z nich nově od letošního roku.

Hybridní PET/CT dává neskutečně více informací než samotná PET

„Je to mocný diagnostický nástroj, který si ponechává všechny výhody PET i CT a přitom do velké míry kompenzuje nevýhody obou těchto metod. Pacientovi nabízí vyšší komfort, protože ten absolvuje dva diagnostické výkony naráz a dokonce při nižší radiační zátěži. PET se už přestala samostatně vyrábět a dále se vyvíjí jen v rámci hybridních systémů,“ uvedl doc. Bělohlávek. „PET/CT je jedna z nejspolehlivějších diagnostických metod vůbec, u dobře indikovaných případů dává správný výsledek ve více než 90 procentech. Zázračná však není, nedokáže odhalit přítomnost mikroskopického nádoru,“ připomněl.

Dostupnost vyšetření

Všichni pacienti musejí mít doporučení ošetřujícího lékaře. Pacienti nemocnice jsou vyšetřeni do týdne, hospitalizovaní i dříve, jsou pro ně vyhrazené termíny. Ostatní nemocní čekají 3 – 4 týdny, protože zájem lékařů přesahuje možnosti PET Centra.

Nyní je v České republice pět pracovišť, které pozitronovou emisní tomografii nabízejí. Po jedné hybridní kameře PET/CT mají FN Plzeň, FN Hradec Králové a FN Olomouc, V Nemocnici Na Homolce jsou kamery dvě, stejně jako v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (tam jedna z nich je pouze PET).

V Japonsku tuto kameru využívají i k vyšetřování zdravých lidí. Ti si vyšetření sami hradí a preventivně si tak léčí strach z nádorového onemocnění. V ČR s tím zatím nejsou zkušenosti.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.