Autoškola při rizikovém těhotenství

Otázka

Smím si při rizikovém těhotenství udělat autoškolu?

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Zdravotní hledisko musíte probrat s vaším gynekologem. Neznám důvod rizikového těhotenství. Z právního hlediska je rizikové těhotenství „stejného statutu“ jako pracovní neschopnost. Myslím, že se autoškola s rizikovým těhotenstvím neslučuje.