Česká šance pro mléko

Automaty na čerstvé mléko jsou běžnou součástí života obyvatel mnoha států Evropy již několik let. Vyhovují evropskému právu a legislativě pro hygienu a bezpečnost potravin. Za dodržení patřičných evropských nařízení jsou nyní k dispozici i českým spotřebitelům.

 

Jako ve všech státech splňuje prodej mléka z automatů v ČR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004.
Každý provozovatel mléčného automatu musí provozovat automat podle oficiálního návodu na obsluhu vydaného výrobcem a schváleného příslušnými hygienickými a veterinárními orgány. Na tomto základě musí mít zpracovaný a schválený HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jako součást certifikačního procesu před zahájením prodeje.
Mléko do automatu může dodávat jen takový producent mléka, který splňuje požadavky na produkci syrového kravského mléka, má přiděleno veterinární schvalovací číslo, tudíž je pod veterinárním dozorem a splňuje požadavky uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 oddíl IX. na syrové kravské mléko. Se schválením uvedení do provozu konkrétního automatu na mléko se současně schvaluje i konkrétní dodavatel – producent syrového kravského mléka. Celý proces od produkce až po prodej je pod hygienickou a veterinární kontrolou.

Automaty na mléko: Bezpečnost od krmení po prodej

Již sama výroba krmení pro dojnice hledí na koncovou kvalitu mléka. Krmení se pěstuje na vybraných pozemcích a vybírají se samozřejmě i krmné rostliny. Díky moderní výkonné technice je i sklizeň velmi rychlá, což umožňuje maximální kvalitu a stabilitu krmiva. Pro skladování krmiva se využívají osvědčené postupy. Pro uchování jeho kvality po celou sezonu se používají nezbytné přírodní konzervanty. Kvalita krmení je ověřována průběžnými laboratorními kontrolami odebíraných vzorků krmiva, což je podmínkou použitelnosti pro zkrmování.

Chov dojných krav v současnosti probíhá pod neustálým dohledem veterinárních orgánů. Krávy žijí v objektech, které jim zaručují stabilní prostředí. Jsou krmeny vyrovnanou dávkou krmiva, dbá se na dostatečný přísun vody. Je zajištěna každodenní veterinární péče a kontrola a pravidelné dojení. Každodenní život zvířat v kravínech je pod neustálou zdravotní kontrolou techniků a veterinárních lékařů. Státem jsou předepsaná pravidelná vyšetření, odběry krve, preventivní očkování. Veterinární lékaři samozřejmě řeší možné zdravotní problémy a následnou péči o jednotlivá zvířata. Mléko od nezdravých zvířat nesměřuje do prodejní sítě.

Pro zvýšení úrovně hygieny dojení krav neprobíhá v prostorách stání zvířat, ale v k tomu určených oddělených prostorách – v dojírně. Technologie dojení umožňuje rozpoznat na základě měřitelných vlastností mléko prvotřídní od mléka nemocné krávy. Tato kontrola mléka je nutná pro zachování vysoké kvality mléka pro dodávky spotřebitelům. Producent mléka dodává mléko nejen do mléčných automatů pro koncového zákazníka ale i do mlékárny pro další zpracování. Z nadojeného mléka je odebrán vzorek a na místě změřeny jeho vlastnosti. Jenom kvalitní mléko potom putuje ke spotřebiteli.

Každý chov je registrován a kontrolován na krajské veterinární stanici, každé zvíře je evidováno, což je u nás tradičně velmi dokonalé. Při schvalování automatu se veterinární stanice vyjádří, z kterého chovu lze dodávat mléko a z kterého ne.

 

Nejdůležitější fáze života mléka

Mléko se dostává na svět. Mléko plné života, energie, chuti, minerálů a vitamínů. Pro udržení života v mléce ve správné podobě je nutné nadojené mléko co nejrychleji zchladit na teplotu okolo 4 °C. To zajistí výkonné chlazení skladovacích tanků u dojírny. Živé kultury v mléce jsou zchlazením zklidněny a látce laktenin, která chrání čerstvé mléko před škodlivými bakteriemi, se výrazně prodlouží účinnost.

Laktenin patří mezi imunoglobuliny IgM. Jde o přirozenou antibakteriální látku působící proti streptokokům (Streptococcus pyogenes). Laktenin je obsažen v čerstvém mléce ihned po nadojení, jeho působnost se prodlužuje okamžitým zchlazením. Působí inhibičně na mikroby, které se pak v mléce nemnoží. Jeho účinnost končí tepelným ošetřením.

 

Mléko pro automat se přečerpá do speciálního nerezového tanku o objemu několika set litrů, naloží do auta a doveze k automatu. Použitá technika zaručuje, že nedojde k významné změně teploty mléka během transportu. Mléčný automat by totiž při teplotě mléka vyšší než 8 °C nemohl prodávat, má vestavěnou blokaci (k ochraně spotřebitele). Teplota se trvale sleduje a eviduje.

V automatu je tank s mlékem uložen do chladícího boxu, kde je udržována teplota okolo 4 °C ,a je tak zajištěna optimální péče o cennou kvalitní surovinu. Mléko může být v automatu prodáváno maximálně 24 hodin, potom se musí zásobní tank vyměnit za nový s čerstvým mlékem.

Tank je přímo hadičkou spojen s výdejním okénkem a po zaplacení požadované ceny je mléko automaticky načerpáno do skleněné či plastové láhve. Důležitá je čistota láhve a rychlé uložení láhve s mlékem do chlazeného prostoru, aby se udržela teplota okolo 4 °C.

Po každém výdeji mléka je okénko automaticky očištěno horkou párou a trubička, která vydává mléko, se schová do chlazeného prostoru. Automat hlídá teplotu a její nadlimitní změnu hlásí na telefon obsluhy nebo samočinně zablokuje výdej mléka.

Nejenom dodržení teplotního řetězce, ale i důsledná a předpisová sanitace tanků a celého automatu je podmínkou pro provozování automatu.

Sanitace tanků probíhá po každém použití podle schváleného postupu. Může se provést ručním postupem anebo automaticky po napojení na systémy pro sanitaci dojícího zařízení v dojírně.

Provoz jednotlivých automatů je pokaždé schvalován okresní hygienickou stanicí a musí splňovat předpisy pro tato zařízení spolu s dalšími podmínkami pro zabezpečení přísných hygienických podmínek. Ty stanovují již výše zmíněné podmínky a mnoho dalších, včetně předepsaných formulářů pro evidenci dat o dodávkách, teplotě, použitých čisticích prostředků, provádění sanitace atd. Hygienická stanice má samozřejmě přístup pro odebírání vzorků a jejich rozbor.

Čerstvé syrové mléko je představitelem cesty k zdravému životu. Zní to možná jako fráze, ale tato bílá tekutina obsahuje všechny důležité živiny a pomáhá ke zvýšení obranyschopnosti našeho organismu.

Mléko potom může odběratel využít jako vynikající a chutný nápoj anebo použít jako základ pro nejrůznější domácí výrobky z mléka – smetanu, tvaroh, máslo, sýry, kysané nápoje.

Nároky na kvalitu dodávaného suroviny, tj. syrového mléka, dovolují používat pouze vyspělých technologií dojení a uchovávání chlazeného mléka. Moderní automaty na mléko zaručují dodávku přírodního mléka jako plnohodnotné suroviny až ke koncovému zákazníkovi v nejvyšší možné kvalitě.

Co získáme konzumací čerstvého syrového mléka?

Čerstvé syrové mléko obsahuje všechny základní živiny, tuky ( 3,9%), cukry (4,7%), bílkoviny (3,4%), vitaminy a minerály (0,7%) z celkové sušiny mléka. Jednotlivé živiny lze získat i z jiných zdrojů, jako je zelenina, luštěniny a mořské plody, ale mléko je nabízí v plně využitelné formě.

Mléko obsahuje množství vitaminů, jeden litr mléka zabezpečí potřebnou dávku vitaminu B 12, který je důležitý pro tvorbu červených krvinek a fungování nervového systému, vitamínu A, důležitého pro ochranu sliznic a zvýšení odolnosti proti infekcím. Dále obsahuje vitaminy E, B1, B2, B6. Mléko je jedním z nejbohatších zdrojů vápníku a fosforu, které jsou důležité nejen v raném vývoji člověka, ale i ve vyšším věku, protože preventivně působí proti osteoporóze, vápník je využitelnější za přítomnosti vitaminu D, který se v mléce také nachází.

Bílkoviny jsou asi největší skupinou, která je deaktivována tepelným ošetřením. Význam imunoglobulinů (protilátek) je pro nás velmi důležitý, protože se zapojují do našeho imunitního systému. Imunoglobuliny jsou schopny identifikovat a zneškodnit cizí objekty – bakterie a viry v organismu, nebo zabraňují jejich pomnožení.

Enzymy, jsou katalyzátory různých chemických reakcí např. trávení, vstřebávání. Mají protibakteriální účinky.

Účinnost imunoglobulinů je ovlivněna tepelnou úpravou. Působení ultravysoké teploty UHT ničí většinu specifické imunitní aktivity mléka!

Mléko ovšem obsahuje celou škálu mikroorganismů, příznivých i nepříznivých.

Přirozená mikroflóra především zahrnuje bakterie mléčného kvašení – rod Lactobacillus a Bifidobacterium.

Působí probioticky, to znamená, že příznivě ovlivňují zdraví konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry. Přirozenou cestou prodlužují trvanlivost mléka, mléko působením mléčných bakterií zkysne a je nadále poživatelné. Pouze jinak chutná a je stravitelnější. Mléčné bílkoviny a laktóza (mléčný cukr) jsou rozloženy na jednodušší složky. Vznikají tak i výrobky, které jsou lahodné svou kyselostí a osvěžující chutí, mají výborné senzorické a dietetické vlastnosti.

Bakterie mléčného kvašení potlačují růst a ničí patogenní nežádoucí mikroflóru v trávicím ústrojí člověka.

Nežádoucí mikroflóra se v mléce také přirozeně nachází, ale pokud neumožníme vlastním špatným zacházením s mlékem vhodné prostředí k jejich rozvoji, tak nám neuškodí!

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.