Chronická bolest

Přestože se říká, že život bolí, fyzické utrpení snášet nemusíme. Lékařská věda má v současnosti dost možností, jak bolest odstranit, nebo zmírnit.

Základy léčby bolesti můžeme hledat již v době kamenné, kdy lidé používali jakési „akupunktury“ jehlami z rybích kostí. Posléze byla tato technika dovedena k dokonalosti starými Číňany (3. a 2. století před naším letopočtem). Řekové zase používali výboje elektrického úhoře jako „elektroléčbu“ u nemocných s bolestmi kloubů. Jedním z prvních skutečně účinných analgetik byla maková šťáva, která se používala v Mezopotámii v období 8000 až 5000 let př.n.l. Výtažek z makovic, opium, znali i Řekové, kteří jej používali kromě mírnění bolesti též v léčbě nespavosti a menstruačních obtíží. Do Evropy se opium dostává v období renesance. Od 16. století je však opium stále častěji zneužíváno jako droga.
V roce 1805 německý lékárník Serturner izoloval z opia bílý prášek, který nazval po bohu spánku Morpheovi – „morphin“, lék, který se používá k léčbě kruté bolesti, ale současně zneužívá jako droga. Snahy o léčbu stále vzrůstajícího počtu závislých na morfinu vedly k objevení diacetylmorfinu později nazvaného heroin, který dokonce firma Bayer v letech 1898 až 1925 vyráběla a distribuovala jako lék na uklidnění.
Od počátku našeho letopočtu však převládal v „oficiální“ medicíně značný vliv křesťanství, které hlásalo, že bolest a utrpení jsou nutným průvodním jevem života a že nikdo nemá právo je tišit. Tento trend přetrvával až do 19. století.
K významnému zlomu v léčbě bolesti dochází 16. října 1846, kdy zubní lékař Wiliam Morton provedl v Bostonu první veřejné vytrhnutí stoliček v celkové éterové anestezii. Éter byl sice znám již od 16. století, ale až počátkem 19. století byla objevena jeho schopnost vyvolávat letargii a ospalost. V roce 1947 byla ve státě Ilinois ve městě Tacoma založena tzv. „Pain Clinic“, tedy první ambulance léčby bolesti a v roce 1953 byla vydána první učebnice o léčbě bolesti. Lékařů, zabývající se léčbou bolesti, přibývá a v roce 1974 zakládají mezinárodní organizaci IASP (International Association for Study of Pain). Roku 1990 byla založená i česká Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB).

<b>Dnes je v České republice více než 80 pracovišť léčby bolesti a osm multidisciplinárních center léčby bolesti. Na těchto pracovištích pracují vedle algeziologů i odborníci jiných specializací, především psychologové, neurologové, rehabilitační lékaři, psychiatři a další. Současná strategie léčby bolesti zahrnuje vedle moderní farmakoterapie i psychoterapii, rehabilitaci, radioterapii a další.</b>

Tisíc podob

Fyzická bolest vzniká podrážděním receptorů (citlivých místeček), které se nacházejí ve většině lidských tkání. Prožitek bolesti je vždy subjektivní. To znamená, že každý člověk vnímá a prožívá bolest stejného původu při stejném onemocnění jinak. Dokonce i jedinec vnímá stejnou bolest v různých životních situacích, v jiných okolnostech a v odlišné psychické kondici pokaždé s jinou intenzitou.

A vize do budoucna? Spíše než s novými účinnými látkami se setkáváme s novými aplikačními formami. Již více než deset roků jsou k dispozici transdermální opioidy, máme k dispozici řadu retardovaných morfinových preparátů, očekává se příchod nasálně aplikovatelných opioidů s okamžitým účinkem, stále větší roli hrají neuromodulace, radiofrekvence, implantovatelné pumpy a další mikroprocesory řízené technologie.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.