Entocort a plodnost

Otázka

Je mi 21 let a mám Crohnovu nemoc. Užívám entocort, chci se zeptat zda má vliv na mužskou plodnost? Popřípadě nějaké informace protože plánujeme potomka.

Odpověď

Entocort obsahuje účinnou látku budesonid, čož je glukokortikoid. Proto pro tento lék platí všechna pravidla, jako pro kortikoidy. Vliv na mužskou plodnost byl sledován ve zvířecím modelu a nebyl shledán žádný vliv budesonidu na plodnost jedinců mužského pohlaví. U těhotných žen je situace trochu jiná, budesonid může ovlivnit vývoj plodu, na zárodečné buňky (vajíčka a spermie) však budesonid podle současných poznatku nemá vliv.