Francouzští lékaři se probudili a začali podporovat kojení

Francouzským zastáncům kojení se dostalo nečekané podpory – tamější poněkud konzervativní lékařská komora jednomyslně podpořila výzvu matkám, aby prodloužily období krmení svých dětí mateřským mlékem. Napomoci tomu má i tlak na vládu, aby prodloužila mateřskou dovolenou v zemi ze současných dvou a půl měsíce na čtyři až šest měsíců.

Francie patří k evropským zemím, v nichž si kojenci užívají mateřského mléka skoro nejméně. Jen šest týdnů po porodu kojí své děti už pouhých 15 procent francouzských matek. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje, aby kojení bylo výlučným nebo přinejmenším hlavním způsobem výživy miminek alespoň do šesti měsíců jejich života.
Pro srovnání v severských zemích je ještě v tomto věku kojeno 80 procent dětí. Mezi českými dětmi jich je v půlroce plně kojeno jen 21,4 procenta.
Kromě brzkého nástupu do práce způsobuje nezájem matek o dlouhodobější kojení ve Francii i přístup lékařů, kteří ženy v tomto směru nijak nepodporují. Poradenské služby v tomto ohledu prakticky neexistují ani v porodnicích, kde jich je nejvíc zapotřebí. Navíc, když už se ženy lopotně ustálí v nějakém rytmu kojného režimu, už se musejí zase přizpůsobovat tvrdým podmínkám denního režimu v zaměstnání.
Francouzská Lékařská akademie proto kromě prodloužení mateřské dovolené doporučuje, aby se do novely pracovního zákoníku zakotvilo také to, že kojící matka má dostávat na hodinu denně volno k tomu, aby mohla nakrmit své dítě.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.