I dospělí mají problémy s hyperaktivitou (ADHD)

Odkládáte práci a rizikově řídíte? Pozor na ADHD!
Novinkou letošního roku, a to i pro odborníky, je poznatek, že z ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) polovina dětí nevyroste a choroba u nich přetrvává až do dospělosti. Jen vypadá trochu jinak.

ADHD není jen nevinnou dětskou chorobou. S věkem se však může proměňovat i obraz příznaků, ubývá hyperaktivita a přetrvává, anebo dokonce nárůstá nepozornost. Přibývá i takzvaná emoční dysregulace (emoční nestabilita), která u dospělých může být stejně významná jako samotné základní příznaky ADHD (nepozornost, hyperaktivita, impulzivita) a může příznaky ADHD zhoršovat, anebo dokonce maskovat a vést lékaře k mylné diagnóze (např. depresivní, bipolární anebo úzkostné poruchy).

Příznaky se mohou lišit u mužů i u žen. U pánů tvorsta převládá podrážděnost, agresivita a sklon k zneužívání návykových látek a závislosti, u žen jde spíše o poruchy sebevědomí, úzkost, deprese. Nezkušeného lékaře tyto příznaky mohou svést k mylné diagnóze.

U postiženého se totiž mohou vyvinout i psychologické mechanizmy, které z ADHD vycházejí a představují jakousi „kompenzacií“. Jde například o tendenci své potíže vyrovnávat přehnanou pílí a hyperagilitou, anebo naopak o rezignaci a systematické vyhýbání se problematickým činnostem. Jak přehnaná aktivita, tak vyhýbání a odkládání (tzv. prokrastinace) negativně ovlivňují fungování jedince, ale lze je v rámci psychoterapeutického procesu ovlivnit.

Nejsem nemožný – léčím se s ADHD

Podstatou choroby zvané ADHD je nerovnováha mezi dopaminem a noradrenalinem (mozkovými mediátory). Existuje specifická léčba (stimulancia i atomoxetin), která je zacílena ovlivnění těchto mediátorů. Účinnost léčby je vysoká, a v průměru přesahuje účinnost psychofarmak u jiných iagnóz.

Jsou i alternativní možnosti léčby, jejichž účinnost zdaleka nedosahuje efektu specifické farmakoterapie. Určitý, omezený účinek je pozorován u přípravků s omega-3 mastnými kyselinami (zejména EPA), u diety eliminující umělé příměsi v potravě a u tréningu pracovní paměti, které mohou fungovat jako podpůrná léčba.

Terapie by měla být multidisciplinární a kromě farmakoterapie je důležité zaanagažovat rodinné příslušníky a školní anebo pracovní kolegy. Důležité je stanovit si behaviorální pravidla, vytvořit pevnou strukturu v prostředí a k dispozici by měl být kromě kognitivně-behaviorální terapie (KBT) také coaching, kteý vede pacienta k větší efektivitě jeho osobního, sociálního i pracovního života.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.