Seniorka, babička pije,Imobilizační syndrom

Imobilizační syndrom u seniorů

Imobilizační syndrom (též hypokinetický syndrom) vzniká jako odezva organismu na klidový režim pacienta. Zpravidla se jedná o hospitalizaci pacienta, který v důsledku nemoci je upoután na lůžku. Imobilizační syndrom je průkazný především u seniorů, u nichž jsou změny těla při nutnosti setrvat na lůžku daleko markantnější a průkaznější a to již po týdnu ležení. Imobilizační syndrom je také patrný u dospělých a dětí, ale projeví se později než u starších lidí.

Dnešním článkem si ukážeme, jak efektivně snižovat imobilizační syndrom a jak pomoci při péči o seniora.

Mezi nejčastější příčiny imobility pacientů patří bolest, poruchy kosterního a svalového systému, poruchy nervového systému, generalizovaná slabost (psychosociální problémy) a infekční procesy. Vše jmenované tvoří imobilizační syndrom. Schopnost pohybovat se volně bez omezení je známá pod pojmem mobilita. Opakem mobility je imobilita, což znamená neschopnost pohybu, díky níž vzniká imobilizační syndrom.

Co je to imobilita a disabilita?

kolečkové křesloImobilita je stav, při kterém je člověk neschopen se pohybovat, ať už v důsledku bolestí, zlomenin kostí nebo atrofie svalů, či druhotně – důsledkem vážných nemocí, třeba infarktu nebo po operaci.  Stejně je nazván stav, při kterém dojde poruše míchy nebo amputaci končetin.

Disabilita je neschopnost pacienta pohybu v důsledku psychických nemocí.  Například člověk s depresí, který neužívá medikaci, má sklony k setrvávání na lůžku, tento stav se nazývá disabilita.  Avšak pokud leží dlouho může dojít k problémům, které posílí imobilizační syndrom a vyústí v imobilitu, tedy stav, při kterém už člověk nechodí díky fyzickému poškození pohybového aparátu.

 

Co se stane s tělem v případě v případě imobility?

krevní oběh
klikem na obrázek se zvětší

Podíváme se podrobněji na jednotlivé tělní systémy, k pochopení nastalých změn těla, při dlouhodobějším setrvání na lůžku a pochopíme imobilizační syndrom.

Kardiovaskulární systém:

V klidovém stavu na lůžku klesá každému člověku tlak. Činnost srdce se zpomaluje a celkově se zpomaluje i dýchání. Snížení tlaku se nazývá ortostatická hypotenze. Pro vitálního, mladého člověka nepředstavuje prakticky velké  riziko. U lidí s oslabením třeba po nemoci, může ortostatická hypotenze při vstávání, zapříčinit točení hlavy a chvilkovou malátnost. Avšak se zvýšením tlaku je stav rychle srovnán.

U seniorů je tato změna ale daleko náročnější. Už jen proto, že většina z nich trpí určitými typy kardiovaskulárních chorob, od vysokého tlaku po nemoci srdce, popřípadě dýchacími potížemi. A fakt, že srdce a plíce tvoří „ruku v ruce“ kooperující krevní oběh, není nutné připomínat.  Přesto pokud někdo tápe, jedná se o oběh a okysličování krve mezi srdcem a plícemi.

U seniorů je tedy velmi důležité sledovat tlak před zátěží, tedy při sedu z lehu, nebo vstávání

 

Péče o seniora:

lidské srdce při popisu bronchiektáziePacienta nutíme dle možností trénovat sedání z lehu, už jen proto, že tréninkem se posílí krevní oběh, a pozdější úkon, už nebude vyžadovat tolik úsilí.

Nejprve seniora necháme prodýchat vsedě, pobízíme jej, aby se nedíval dolů a postupně jej zvedáme jeli to možné do stoje.

Ortostatická hypotenze, nejen že posiluje imobilizační syndrom, ale může, do doby než posílíme kardiovaskulární systém, zapříčinit fyzický úraz. Vlivem nedostatečné domykavosti žilních chlopní  při klidovém režimu se zvyšuje riziko, které může vést k plicní embolii.

Jak?  Krev v končetinách, tedy nejdále od srdce, která má tendenci minimálního pohybu, právě v nohách vytvoří usazeniny. Tyto se mohou vlivem náhlého zvednutí uvolnit a protože se jedná o žilní krev putuje tato i se sraženinou do plic k novému okysličení.

Důležitým opatřením je proto zvýšení  tlaku pro žilní návrat krve, kupříkladu elastickými kalhotami nebo bandážemi dolních končetin.

 

Dýchací systém:

U starých lidí se často vlivem stagnujícího sekretu v dýchacích cestách může rozvinout hypostatická pneumonie.

Víte, co je …

Hypostatická pneumonie? Je to zápal plic. U pacientů upoutaných dlouhodobě na lůžko dochází k hromadění hlenu v zádových partiích plic. V tomto prostředí se pak daří například baktériím jako stafylokokům.

 

Péče o seniora :

Důležitá je dechová rehabilitace, kdy v pravidelných intervalech pobízíme seniora ke kašli a hlubokému dýchání, aby se podpořila funkce řasinkového epitelu v dýchacích cestách a snížila imobilizační syndrom.

masáž pro imobilizační syndrom
Zdroj: ENMU-R Respiratory Therapy Students,2011 dostupné: Youtube.com, Creative Commons licence.

Mějme na paměti, že hleny se člověku tvoří i bez infekčního nakažení kašlem. Dostatkem tekutin, ale i polohování, podkládání vyššími polštáři, sedem a poklepovou masáží, tím vším se povzbudí očista  bronchů plic a dojde k prodýchání všech plicních oddílů. Podle potřeby pacienta masírujeme, odsáváme nebo provádíme míčkování. Jak takovou masáž k usnadnění vykašlávání provádět, je vidět ve dvou minutovém videu.

 

Jak potlačit imobilizační syndrom míčkováním?

Jednoduše stačí k tomu míček nebo míčky, které se vám vejdou do dlaně.

imobilizační syndrom metoda míčkování
Fyzioterapeutická metoda míčkování dle Zdeny Jebavé, vypracovaná pro trpící astmatem.
Zdroj: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o.,2012 dostupné: Youtube.com, pod Creative Commons licence

 

 

 

 

Kosterní soustava a vliv na imobilizační syndrom:skelet

Klid na lůžku znamená hrubý zásah do stavby kostí. Dochází ke zvýšenému odplavování organické i anorganické složky kostí. Vápník se odplavuje močí.  Důsledkem je imobilizační osteoporóza.  U starších osob se vlivem nedostatku vitaminu D může objevit osteomalacie.  Již v Zajímavostech: člověk a imobilita jsme uváděli, že senior může ztratit až 1/3 své aktivní svalové hmoty. To vede ke svalové atrofii, deformitám končetin, ale i páteře. Vše posiluje  imobilizační syndrom.

Proč ?  Protože si ležící hledá polohy, které by uvolnili tělo, čímž ale může deformovat pohybový aparát stejně jako způsobit poškození kůže a podpořit imobilizační syndrom .

Péče o seniora :

U pacienta podle možnosti provádíme aktivní rehabilitaci a snižujeme imobilizační syndrom. Ta spočívá v provádění cviků na udržení rozsahu pohybu. Dále jej povzbuzujeme k co největší soběstačnosti v základní péči. Už jen mytí obličeje nutí seniora k lehkému sklonu, seniorka-rehabilitacenebo čištění úst nebo náhradních zubů k mechanickému pohybu paže. Stále monitorujeme podíl bolesti na imobilizaci.  U seniorů může hrát roli i lenost. Nechce li rehabilitovat, vymluví se bolest. Nesmíme ji podcenit, ale také přeceňovat. Jestliže se staráme o seniora pravidelně, brzy se naučíme znát jeho hranice a  limity.

U končetin je možné z lehu kroužení chodidlové části v kotníku,  protahování nártu pomocí střídání napínání nártu do špičky (jako při svíčce) s povolováním. Případně otočením chodidla v kotníkové části směrem vzhůru, tak aby ploska a nárt tvořili kolmici k podložce.  Podle potřeby fixujeme při cvičení určitou část těla pacienta. U rukou v sedě  kroužení v zápěstí, loktech, případně ramenech, pokud to hybnost dovolí, z lehu i sedu předpažovat ruce. Už jen svírání dlaní a povolování uvolní celou paži.

první pomoc

Důležité je také si uvědomit, že při rehabilitaci chůze, může dojít k pádu, který u seniora může mít fatální následky, nejen ve formě trvalé invalidity, ale i vnitřnímu zranění, které nemusí být na první pohled patrné.  Coby pečovatelé musíme zvážit, zdali jsme při pádu seniora  schopni jej vlastními silami postavit na nohy, nebo přepravit na lůžko a zajistit mu první pomoc.

 

Gastrointestinální soustava:

střeva Imobilita způsobuje nerovnováhu žaludečních tekutin, ale i složení všech tělních roztoků.  Moč je bohatá na vápník,  v krvi se zvyšuje koncentrace sodíku, při omezeném dýchání i CO².  Tím se seniorovi mění chutě, zpravidla trpí nechutenstvím a odmítáním dříve oblíbené stravy. I tento stav rozšiřuje imobilizační syndrom. Pokles bílkovin v těle zvyšuje onkotický tlak tělních kapalin, a tím dochází  ke vzniku edémů.  Nechutenství ale může být způsobeno i psychickými faktory.

Péče o seniora :

I při nechutenství je nezbytné seniorovi podávat bohatou stravu se správnou skladbou. Není v našich silách sestavit adekvátní jídelníček, případně jeli seniorovi lékařem doporučená dieta, konzultace s dietní sestrou bude prospěšná. Ležením také dojde k utlumení činnosti trávicího traktu spojené se zácpou. Proto bude potřební zařadit do jídelníčku dostatek ovoce a zeleniny s vysokým obsahem vlákniny.

 

Bude důležitý i aktivní pohyb a pokud není možný, budeme muset provádět masáž břicha. Ta se činí jemným stlačením břicha celou dlaní a krouživými pohyby proti směru hodinových ručiček.   Nebo můžeme podávat látky ke změkčení stolice. O této skutečnosti je ale potřebné, aby věděl i ošetřující lékař. Projímavé léky totiž nejsou vhodné pro každého a mohou napíchat více škody než užitku.

Nezbytný dohled vyžaduje pitný režim. Dehydratace a ztráta pocitu žízně se projevuje suchými sliznicemi, sníženým kožním turgorem, což vede ke snazšímu poranění pokožky.

Víte, co je …revma bolí, kožní řasa

Kožní turgor? Je to napětí kůže, přesněji schopnost vyrovnat vytvořenou kožní řasu. Zjišťuje se na hřbetu ruky jednoduchým, lehkým vytažením volné kůže. Pokud se kůže narovnává pomalu je to známka nedostatku vody.

 

Změny při nedostatku tekutin se projeví i na sliznici  ústní dutiny, patře, i jazyku, ovšem neřiďme se těmito znaky, které vzniknou až podružně a zpravidla na ně upozorní další problémy jako únava, letargie či mdloby. Při nechutenství, omezené jídelní aktivitě  je velmi potřebná hygiena dutiny ústní. Už jen proto, že změna složení slin zvyšuje kyselost úst a tato daleko rychleji podporuje destrukci sliznic a podporuje tvorbu aft a ústních ran, které se špatně hojí.

 

Kůže a podkoží:

zranění koleneVýše zmíněný  kožní turgor je podpůrným faktorem pro vznik otlaků a dekubitů různého stupně. Proleženiny vznikají při působení tlaku a tření kůže. Přispěje tomu i špatná hygiena těla, snížené prokrvení částí těla a nízké působení vzduchu na pokožku.

Péče o seniora :

U pacienta provádíme péči o kůži vždy, když je zapotřebí. Omytá místa dobře osušíme, namáhané oblasti jemně masírujeme a vtíráme prostředky povzbuzující prokrvení. Používáme pomůcky ke zmírnění tlaku (speciální matrace, polštáře), často měníme polohu (vedeme polohovací záznam). Proleženiny mohou být suché, ale i mokré, u těch mokrých zpravidla vstupují do rány i viry a bakterie. V obou případech je nezbytný zásah a v tomto směru velmi pomůže edukační web firmy Hartmann Rico, která se věnuje i výrobě materiálů pro léčbu ran a hojení dekubitů. Náběh na proleženiny indikují červené otlaky na kůži a právě u seniorů vznikají tak snadno a rychle.

Imobilizační syndrom a spojení s močovým systémem:

V prvních dnech imobility se může objevit zvýšená diuréza. Dále může být, kromě vápníku, zvýšeně vyplavování sodíku (natriuréza). Dochází ke stagnování moči v ledvinové pánvičce. Mění se pH moči, která je spíše kyselejší a mohou vznikat krystalky a ledvinové kameny. Díky kyselejšímu pH má moč daleko více dráždivější povahu. test moči

Péče o seniora :

Pokud se jedná o inkontinentního pacienta, je nutné udržovat suché lůžko a pravidelnou výměnu plen, nebo urinálních kondomů, včetně zvýšené hygieny močo-rektální soustavy. Už jen proto, že pohlaví ženy je velmi blízko močové trubici a případné přenosy  I nedostatek moči může signalizovat omezený přísun tekutin.

 

Zároveň se může dostavit i omezení močení, které se projeví bolestí v oblasti močové trubice, břicha nebo zad. Může být spojeno se zánětem močo-pohlavního systému u žen, zánětem prostaty u mužů, a zároveň je tento stav častý po vytažení permanentního katetru.  Pak je nutné jednorázové vycévkování nebo opětovné zavedení katetru.

 

Při péči tedy ledvinysledujeme barvu moči, případně známky po infekcích, které se projevují změnou barvy moči do tmavé žluté až hnědé barvy, krví v moči,  krevními sraženinami v moči a atypicky nepříjemným zápachem (jako rybinou, hnilobou, zemitým pachem). Při urinální retenci může dojít k refluxu moči, tzn. ke zpětnému toku moči do pánvičky ledvin a riziku vzniku bakteriální infekce.

Nezbytná je velmi pečlivá hygiena seniorek. Už jen proto, že pohlaví ženy je velmi blízko močové trubici a případný výskyt bakterií a přenosy mezi vagínou a močovou trubicí jsou nasnadě. Stejně tak složení ženského přirození umožňuje větší zachytávání moči a to nejen v ochlupení. Působení kyselé moči na pokožku vnějšího pohlaví, ale i záhyby hýžďových svalů, velmi rychle způsobí pálení a destrukci pokožky do krvavých ran, kde se může usadit nejen infekce, ale i plísně a jiné dermatózy. Zanedbaná hygiena této oblasti může skončit velmi bolestivou fází končící nekrózou tkáně.

Zde je velmi důležitý psychologický přístup a velmi jemný vtah, protože pro mnohé ženy s bystrou myslí je traumatem vlastní nesoběstačnost o hygienu sebe sama. Běžný je stud seniorky při péči o dolní část těla, deprimace z vlastního selhání svěračů a vůbec exhibování se před pečující osobou.

Změna psychiky a imobilizační syndrom:

senior_v_nemocnici-na_luzkuImobilizační syndrom silně zasahuje do psychiky každého pacienta. Seniora nevyjímaje. Mohou se objevit deprese, změny nálad, apatie. U starších osob často zmatenost, ztráta orientace v prostoru, čase. Mezi změny v mentálních funkcích patří snížená motivace ke všem činnostem, pocit bezmocnosti, zhoršený spánek, snížená schopnost rozhodování.

Péče o seniora :

Udržujeme orientaci pacienta časem, místem, osobami. Usnadňujeme orientaci např. hodinami, kalendářem. Umožňujeme přiměřenou úroveň stimulace pomocí hudby, televize, rádia, osobním posezením, fotografiemi. Podporujeme normální spánek např. prováděním rituálů před usnutím.

 

Pacientovi vysvětlujeme vše, co budeme provádět v rámci péče a léčby. Pacienta pobízíme ke slovnímu vyjádření pocitů, otázek. Používáme pomůcky usnadňující a podporující komunikaci, jako jsou tabulka na psaní, obrázky. Pacient musí mít v dosahu signalizační zařízení, pokud je schopen je používat. Pokud došlo ke změnám na jeho těle, povzbuzujeme jej k pohledu na změněnou část těla a debatě o ní, aby došlo k akceptování změny.

S psychikou často souvisejí i změny nervového systému, jako smyslová deprivace, neklid, netrpělivost, dráždivost, zmatenost. Některé změny lze řešit řízenou medikací, ale u mnohých platí obrnit se trpělivostí. Přesto by o veškerých změnách fyzické i psychického stavu měl být informován ošetřující lékař. Nervové změny také zvyšují imobilizační syndrom.

Imobilizační syndromlekar-seniorka-vysetreni

Všechny rady zde uvedené jsou čistě nápomocné a jejich využívání vždy zohledněme k aktuálnímu stavu pacienta. Všechny uvedené nedostatky  změny při pobytu a lůžku způsobují imobilizační syndrom. Jen na nás samotných pečovatelích (ať profesionálních nebo rodinných) bude záležet, jak moc seniorovi imobilizační syndrom prohloubíme nebo zmírníme.

Rehabilitujme, podporujme, pečujme a zajišťujme potřeby seniorům o kterém pečujeme. Vždyť oni mají také právo na důstojný a pokojný život na sklonku svého života. Proto jim zmírněně imobilizační syndrom.

Vám všem, kteří jste v této roli dobrovolně nebo jste do péče byli donuceni osudem, přeji mnoho sil, bezmeznou trpělivost a dost energii si najít chvilku pro sebe a vlastní relax.

redakce Hledám zdraví, Michaela Krňáková

(poznatky: konference GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA, 2014)

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.