divka-astma-inhalator

Respirační infekce – téma měsíce

Respirační infekce potká v dětství snad každé dítě. Co se stane, pokud respirační infekce udeří  u novorozenců a dětí do jednoho roku?  Nedávná studie výzkumu respirační infekce publikovaná v americkém časopise American Journal of Epidemiology, dokládá, že u dětí, které v raném věku prodělaly infekční respirační nemoci, je vyšší riziko rozvoje astmatu v dospívání. Respirační infekce se tak staly významným predikantem rozvoje astmatu. Znamená to, že výzkum respiračních infekcí umožnil lépe zaměřit potenciální astmatiky již v mladém věku a více je chránit před příznaky rozvoje astmatického onemocnění. A tak zabránit narůstání stále se zvyšujícímu počtu nemocných.

Co je to respirační infekce?

Respirační infekce jsou onemocnění sezonního charakteru, postihující dětskou a dospělou populaci, většinou virového charakteru. Dělí se na na infekce horních cest a dolních cest dýchacích. Infekce dolních dýchacích cest, jako akutní zánět průdušnice a průdušek je možno přihlédnout i k bakteriálnímu průběhu, vyúsťující v zánět plic i zánět pohrudnice s přechodem třeba na tuberkulózu. Respirační infekce horních cest dýchacích jsou spojeny se záněty vedlejších dutin nosních, záněty nosní sliznice, nosohltanu, záněty středouší. A právě tyto infekce jsou časté pro dětské pacienty. Není nutná antibiotická léčba, ale většinou se řeší léky pro potlačení hlavních příznaků.

holčička trpí respiračními potížemi -respirační syncyciální virus

 

Studie respirační infekce

Výsledky vlivu respirační infekce na rozvoj astmatu  vycházejí z údajů 20 leté studie  2 282 dětí narozených v letech 1984 až 1990.  Provedla ji finská společnost Espoo Cohort Study, která nejprve pomocí dotazníkového šetření získala od rodičů informace o infekčních onemocnění dětí stáří do 3 let. Zjišťovala četnost výskytu respirační infekce horních i dolních cest dýchacích, včetně případných hospitalizací v případech těžších variant infekcí dýchacího systému.

astmatička

Následovalo 20. leté sledování, při kterém byly následně zaznamenány stavy zhoršení dýchacích cest, případně rozvoj astmatu. A bylo zjištěno, že až u 48% respondentů věku 20 – 27 let se objevily příznaky astmatického onemocnění, z nichž u 16,5% se plně rozvinuly v astmatické onemocnění.

Dále bylo zjištěno, že pokud respirační infekci v dětství prodělalo dítě vyššího věku než 3 roky, rapidně klesl výskyt astma v dospělosti. Na druhou stanu, žena s rouškou přes ústa a nos má respirační syncyciální virus a respirační infekcepokud dítě v mladém věku trpělo opakovaně respiračními potížemi, které vyžadovaly četnou hospitalizaci, riziko vzniku astmatického onemocnění v adolescentním období vzrostlo dvojnásobně.

 

Dvacetileté výsledky ukázaly významnou spojitost mezi respirační infekcí a astmatem. Zároveň lze výsledky výzkumu použít  při cílení preventivních opatření vzniku astmatu u mladistvých.

 

 

Zdroj: Rantala A. K., Jaakkola M. S., Makikyro E. M. et al. Early respiratory infections and the development of asthma in the first 27 years of life. Am J Epidemiol 2015 Oct 1; 182 (7): 615–623.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.