nachlazení a léčba virózy

Léčba virózy? Bioparoxem? Čtěte…

Léčba virózy. 

Není to tak dávno, co mi kolega doporučil na kašel a bolení v krku  antibiotický, volně dostupně sprej, k léčbě horních cest dýchacích.  Tvrdil, že léčba virózy bude do tří dnů za mnou. Znáte to.  Ne, vždy si můžete  na tři čtyři dny lehnout doma a užívat cibuli a horký čaj. Zvlášť, když vás nesužuje horečka, ale pouze viróza s rýmou a kašlem. Poslechla jsem kolegu a v lékárně si zakoupila volně prodejný přípravek Bioparox na léčbu virózy.

Ano, kolega si nevymýšlel za dva dny byla rýma pryč a tak si sprej našel místo v mé domácí lékárničce. Ale jak je vidno ne nadlouho. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil informaci o možném riziku přípravku a doporučení jej stáhnout z trhu.

 Léčba virózy

Fusafungin (Bioparox) – doporučeno zrušení registrace

Výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky na svém únorovém jednání doporučil zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem fusafunginu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem antibiotika fusafungin, které se používají k lokální léčbě infekcí horních dýchacích cest, jako je např. rinitida (rýma), rinofaryngitida (katar/zánět hltanu a nosohltanu), sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin) nebo angína.

Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) vydal doporučení ke zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem fusafunginu v EU. V ČR se jedná o jediný přípravek – Bioparox. Doporučení výboru PRAC získá závaznou platnost pro všechny státy EU, až bude potvrzeno Evropskou komisí. Do té doby SÚKL doporučuje Bioparox již nepoužívat. Rizika přípravku Bioparox jsou však malá, proto pacienti, kteří se právě začali tímto přípravkem léčit, nejsou zvýšeně ohroženi.

bioparox
léčba virózy Bioparoxem

Zdroj: LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier Francie, Praha 2016

Co je za problém

Přehodnocení přínosů a rizik fusafunginu bylo zahájeno v září 2015 na žádost italské lékové agentury (AIFA) po pozorovaném nárůstu hlášení závažných alergických reakcí, včetně anafylaktických reakcí, spojených s užíváním přípravků obsahujících fusafungin. U některých závažných alergických reakcí byly popsány projevy bronchospasmu (křeč svalů průdušek vedoucí ke ztíženému dýchání), které se objevily u dospělých i u dětí. Italská léková agentura navíc vyjádřila své obavy ohledně přínosu fusafunginu  a jeho role ve zvyšování antibiotické rezistence (schopnost bakterií růst a přežívat za přítomnosti antibiotika, které by je za běžných okolností mělo zabít nebo růst omezit). Znamená to, že léčba virózy  tímto přípravkem nemá význam?

Výbor PRAC vyhodnotil všechny dostupné údaje o přínosu a rizicích léčivých přípravků s obsahem fusafunginu a došel k závěru, že prokázaná účinnost fusafunginu není dostatečně významná, aby převážila riziko pozorovaných závažných hypersenzitivních reakcí.

Údaje prokazující účinnost fusafunginu se týkají pouze jedné indikace – akutní rinofaryngitidy (katar/zánět hltanu a nosohltanu) v populaci dospělých a dětí nad 12 let.

Ve třech klinických studiích byla prokázána symptomatická úleva od nepříjemných příznaků v nose čtvrtý den léčby.

 

Víte, že …

Akutní rinofaryngitida je zpravidla virové infekční onemocnění, které v nekomplikovaných případech odezní do týdne; klinický přínos fusafunginu v léčbě je malý. Pro ostatní zaregistrované indikace fusafunginu nebyla předložena dostatečně průkazná data o účinnosti.

 

Léčba virózy fusafunginem a hodnocení bezpečnosti

U fusafunginu bylo zaměřeno zejména na riziko hypersenzitivních reakcí. Poměr nahlášených hypersenzitivních reakcí a spotřeby přípravků s obsahem fusafunginu za období 50 let, kdy jsou tyto přípravky v EU obchodovány, je nízký (1,7 případu/1 milion balení). Mezi těmito případy byly nahlášeny i 4 případy úmrtí s možnou souvislostí s fusafunginem, současně však u nich nelze vyloučit souvislost s dalšími užívanými léčivými látkami (systémová antibiotika, NSAIDs – systémově působící protizánětlivá léčiva).

Všechny léčivé přípravky mohou působit nežádoucí účinky včetně závažných. Závažné hypersensitivní reakce po podání fusafunginu jsou hlášeny jen velmi vzácně. Proto by fusafungin sám o sobě mohl být hodnocen jako bezpečný, avšak ve vztahu k velmi malé účinnosti bez zjevného klinického významu se i malé riziko stává významnou nevýhodou.

bioparox příbalový leták

Zdroj: LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier Francie, příbalový leták Praha 2016

V průběhu hodnocení přínosů a rizik fusafunginu byla navržena následující opatření k minimalizaci rizika vzniku závažných hypersenzitivních reakcí: omezení výdeje přípravků s obsahem fusafunginu pouze na lékařský předpis; nepodávat přípravky s obsahem fusafunginu pacientům s alergickou anamnézou a bronchospasmem/astmatem v anamnéze; omezení užívání přípravků s obsahem fusafunginu společně se systémovými antibiotiky; omezení délky užívání na maximálně 4 dny; omezení cesty aplikace přípravků s obsahem fusafunginu (doporučení neinhalovat přípravek); snížení počtu pomocných látek v přípravku. Výbor PRAC se domnívá, že ani tato navržená opatření by nebyla dostatečná k přijatelnému snížení rizika hypersenzitivních reakcí.

Byla diskutována rovněž možnost vzniku antibiotické rezistence při  a zkřížené rezistence s jinými antibiotiky při léčbě přípravky s obsahem fusafunginu. Na základě všech dostupných údajů nelze dojít k jasnému závěru v tomto bodě; možnost rezistence proto dle Výboru PRAC nemůže být vyloučena.

Výbor PRAC dospěl k závěru, že rizika přípravků s obsahem fusafunginu, jakkoli jsou nízká, v souhrnu převažují účinnost těchto přípravků. Proto výbor PRAC doporučuje zrušení jejich registrace.

 

Více o léčivém přípravku

Fusafungin je antibakteriální léčivá látka s protizánětlivým účinkem používaná ve formě aerosolu pro nosní nebo orální podání ve spreji. Dosud se používal k místní léčbě zánětů sliznice hltanu a dýchacích cest jako je rýma, zánět vedlejších nosních dutin, angína, zánět hltanu, zánět hrtanu. Pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, hltanu, krčních mandlí a horních cest dýchacích je možná léčba virózy pomocí Bioparoxu  bez porady s lékařem. Při známkách celkové infekce (horečka) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. U zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem, lze Bioparox používat též jen na doporučení lékaře.

SÚKL v roce 2015 schválil novou kontraindikaci pro používání Bioparoxu – podávání dětem do 12 let a pacientům, kteří mají v anamnéze jakékoli alergické potíže nebo bronchospasmus.

Léčivé přípravky s obsahem fusafunginu jsou obchodovány ve zhruba polovině států EU pod různými obchodními názvy. V ČR je dostupný jeden léčivý přípravek s obsahem fusafunginu – Bioparox, nosní/orální sprej, roztok.

 

Zdroj:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha, Oddělení farmakovigilance, Důležitá upozornění, Nežádoucí účinky léků 16. 2. 2016

dostupné z:http://www.sukl.cz/fusafungin-bioparox-doporuceno-zruseni-registrace 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.