Pískavé dýchání

Při vdechu nebo výdechu je slyšitelný pískot. Vyskytuje se například při astmatu (při výdechu), nebo při zúžení horních dýchacích cest (zánět hrtanu), při vdechnutí cizího tělesa, které se zaklínilo v dýchacích cestách.