astmatický chlapec s inhalátorem

Rodiče by měli předcházet letním rizikům pro astmatické dítě

Změna prostředí a životního stylu může u astmatického dítěte vyvolat záchvat. Rodiče by s tím měli počítat, když potomka vypravují na letní tábor či se s ním chystají na prázdninové putování. Astma má deset až 15 procent dětí, trápí je dušnost, sípání, suchý kašel. Stav se zhorší při virové infekci, při velké námaze v chladnu a po kontaktu s alergeny.

Astmatik by měl mít své léky vždy u sebe. Pokud jede dítě na tábor, vyplňují rodiče dotazník, kde mají co nejpečlivěji popsat pravidelnou léčbu, situace, které vyvolávají u dítěte dechové obtíže, a také přesný návod, jak postupovat při akutním záchvatu. Základní informace o své léčbě by mělo dostat i dítě.

Před odjezdem by rodič měl nechat dítě prohlédnout u ošetřujícího lékaře. Zkontroluje jeho aktuální stav a vybaví ho nezbytnými léky na celé prázdniny. Ověří také, zda dítě umí správně brát inhalační léky.

Obecně by se astmatici měli vyhýbat prašnému prostředí a prostorám se zvýšenou koncentrací alergenů v ovzduší. Na letním táboře to mohou být hlavně stodoly, sýpky a stohy sena. Zde se vyskytuje pyl, spory plísní a často i alergeny ptačí, myší a kočičí. Vykopávání drnů a hloubení drenážních příkopů kolem stanu může zvířit spory půdních plísní.

Pro astmatiky může být riskantní posezení u ohně a vdechování kouře podobně jako vdechování cigaretového dýmu. Při pobytu v přírodě je třeba počítat s rizikem hmyzího bodnutí. Proto by pacienti měli dodržovat bezpečnostní opatření – nejíst venku, nechodit naboso, nenosit pestré šaty, nevonět se.

Pro usnadnění léčby případných akutních alergických a astmatických obtíží je nejlepší vybavit malého pacienta písemným plánem. Usnadní to i práci lékařům, pokud bude nutné dítě při pobytu na táboře ošetřit kvůli zhoršení zdravotního stavu na pohotovosti.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.