Nový projekt pomáhá seniorům s návratem z nemocnice do domácího prostředí

Propuštění z nemocnice domů může být pro seniory zdrojem nejistoty a obav. A mnohdy i pro jejich blízké. Jak přizpůsobit životní prostor a podmínky, včetně náležité péče, tak, aby mohli znovu žít podobně, jak byli zvyklí? Vítanou pomoc v nelehké životní situaci nabízí nový společný projekt obecně prospěšné společnosti Krása pomoci a Ústřední vojenské nemocnice Praha.


Projekt terénní sociální práce s výstižným názvem Domov je doma! se zaměřuje na zprostředkování služeb, tak aby životní rytmus rodiny nebo seniora byl po návratu z nemocnice co nejpřirozenější.

Sociální pracovnice společnosti Krása pomoci navazuje s klientem či jeho rodinou kontakt už během pobytu v nemocnici, což přispívá k nastolení vzájemné důvěry.

„Žena bydlící nedaleko nemocnice za námi přišla kvůli svému tatínkovi, který přestává chodit a aktuálně je hospitalizovaný v ÚVN. Nevěděla si rady, jak dál s péčí o něj, protože ji s maminkou přestávají zvládat. My jsme ji propojili s pečovatelskou službou, pomohli zajistit vozík a nakonec se sešli s tatínkem, který potřeboval podporu v nové životní situaci a popovídat si o obavách z toho, co bude dál,“ zmiňuje konkrétní příklad Simona Bagarová, ředitelka společnosti Krása pomoci.

Pro úspěch projektu Domov je doma! je klíčový mimořádně vstřícný přístup Vojenské fakultní nemocnice, kde se nad rámec svých povinností zajímají o to, zda a jak bude o klienty postaráno po ukončení hospitalizace. „Jedinečnost projektu Domov je doma! vidím nejen v jeho zaměření, ale také v samotném faktu, že se státní instituce a nezisková organizace rozhodly otevřeně spolupracovat a společně pomoci seniorům.“ konstatuje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Lenka Gutová.

Krása pomoci

Obecně prospěšná společnost Krása pomoci, která byla založena Nadací Taťány Kuchařové se soustředí na projekty pro seniory, které jim pomáhají žít doma a zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Nadace podporuje služby osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.
Krása pomoci provozuje dvě kontaktní místa, kde je seniorům, jejich příbuzným či přátelům zdarma poskytováno odborné poradenství (informace o sociálních dávkách, kompenzačních pomůckách, dostupných službách atd.), zprostředkována pomoc a podpora při řešení problémů, se kterými se setkávají: Kontaktní místa sídlí v pasáži Kotva a v hlavní budově Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Krása Pomoci o.p.s.Podpořit činnost Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci je možné:

  • odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS FONDSENIORU
  • finančním darem v libovolné výši na účet Fondu seniorů: 1414141414/0100.

Veškeré příspěvky ze sbírkového účtu a DMS jdou v plné výši na pomoc potřebným, projekty pro seniory.

Více informací na www.krasapomoci.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.