Očkování dětí

Víte, která očkování jsou povinná u dětí?

Ačkoliv čeští rodiče odpovídají za proočkovanost svých potomků až do 18 let věku, téměř 63 % z nich přesně neví, která očkování jsou v České republice povinná (tzv. pravidelná očkování). Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu (RBP), jenž proběhl letos v září.


Průzkum, který proběhl na různých místech v České republice na vzorku 507 respondentů, se zaměřil na obeznámenost rodičů dětí do 18 let s tematikou očkování. Vyplynulo z něj, že úplnou jistotu o tom, která očkování musejí tuzemské děti podstoupit, má jen 23,2 % rodičů. Zatímco v Praze a středních Čechách zná povinná očkování 31,4 % rodičů, na Moravě je to 22,7 % a v dalších částech Čech jen 18,5 %.

Přestože u pravidelných očkování většina rodičů zjevně spoléhá na doporučení lékaře, na ochranu zdraví svých potomků rodiče nezapomínají a nechávají děti očkovat i nad rámec toho, co jim ukládá zákon. „Ukázalo se, že více než polovina rodičů, konkrétně 57,1 %, nechalo děti očkovat i proti nemocem, proti kterým vakcinace povinná není, a dalších 22,2 % to zvažuje. Nepovinná očkování například proti rotavirům, pneumokokům nebo hepatitidě typu A lékaři doporučují jako nejúčinnější prevenci,“ dodává Ing. Lubomír Káňa, ředitel RBP ZP.

Ačkoliv veřejnost téma očkování v poslední době vnímá velmi citlivě, průzkum ukázal, že vážné obavy z něj má jen 19,7 % rodičů dětí do 18 let. Mírně vyšší obavy panují u rodičů na Moravě, kde se jedná o 24,2 %. V Praze a středních Čechách se očkování obává 19,6 % rodičů, nejmenší obavy z něj pak panují mezi rodiči v ostatních oblastech Čech, a to u 16 % z nich.

Pravidelná očkování u dětí se v České republice provádějí proti:

  • záškrtu,
  • tetanu,
  • dětské obrně,
  • hepatitidě typu B,
  • Haemophilu influenzae b,
  • černému kašli,
  • spalničkám,
  • příušnicím,
  • a zarděnkám.

Všechna tato onemocnění jsou vážná a mohou způsobit smrt nebo trvalé následky, proto je očkování proti nim velice důležité. Naše země patřila mezi jedny z prvních, které plošné očkování dětí zavedly. Díky němu se u nás také podařilo dostat většinu infekčních smrtících nemocí pod kontrolu, snížila se dětská úmrtnost a stali jsme se vzorem pro očkovací programy v jiných zemích.

Pravidelné očkování je povinné podle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (s poslední změnou vyhláškou 299/2010 Sb.). Za dodržení pravidelného očkování dětí jsou zodpovědní jejich rodiče.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.