Jak zdraví vašeho srdce ovlivní psychická (ne)pohoda?

Srdeční choroby jsou v České republice významnou příčinou úmrtí, ročně jim podlehne přes 360 tisíc pacientů. Není to přitom jen rodinná anamnéza, kouření či alkohol, co riziko kardiovaskulárních potíží zvyšuje. V dnešní uspěchané době jsme vystaveni stresu a emocionálním výkyvům. A právě psychická nepohoda může být jedním z hlavních původců srdečních onemocnění. Negativní emoce nám mohou přivodit dlouhodobé zdravotní potíže, včetně srdečního infarktu.

Statistiky z minulých let ukazují, že v roce 2018 v České republice srdeční choroby zapříčinily 32 % všech úmrtí.

Stres – dobrý sluha, ale zlý pán

Žijeme v době, kdy jsme pod nepřetržitým vlivem nejrůznějších emocí – stres v práci, potřeba rozhodovat se rychle a pod tlakem, ale třeba i celodenní používání mobilních zařízení. Takto emočně nabité prostředí silně ovlivňuje naši psychiku. Mnohdy však opomíjíme způsob, jakým toto vše dopadá na naše fyzické zdraví, zejména pak na orgán ze všech nejdůležitější – srdce.

„Dopadu nepříjemných, konfliktních či stresových situací na činnost našeho srdce si všimneme snadno – tepová frekvence se zvyšuje, vlivem čehož cítíme typické bušení srdce. Krevní tlak stoupá, což se může projevit bolestí hlavy. A zvýšený krevní tlak může poškodit stěny cév,“ říká MUDr. Pavel Poláček, vedoucí specializace kardiologie z Canadian Medical, a upřesňuje, že krátkodobý stres srdci obvykle nevadí.

Horší je to ale se stresem dlouhodobým. Jsme-li mu vystaveni nepřetržitě, má naše srdce zaděláno na závažné problémy. „Pacienti, kteří se dlouhodobě vyskytují ve stresovém prostředí, jsou více náchylní k nezdravým kompenzacím. Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, přejídání či nedostatek spánku jsou pak samozřejmě jen dalšími faktory zvyšujícími riziko kardiovaskulárních chorob,“ dodává MUDr. Pavel Poláček.

Nemoc zlomeného srdce

Akutní onemocnění srdce vlivem negativních pocitů a emocionálního stresu má dokonce i svoji vlastní kapitolu v odborné literatuře. Výraz „mít zlomené srdce“ tak bohužel není pouze rčením, ale diagnózou lékaři označovanou jako Takotsubo kardiomyopatie. Onemocnění je charakterizováno přechodnou dysfunkcí levé srdeční komory a může vést až k srdečnímu selhání. Ve většině případů dojde k zotavení pacienta zhruba během měsíce. Až 2-5 % pacientů však nemoci podlehne.

„Onemocnění nejčastěji postihuje ženy po menopauze a mezi jeho akutní projevy patří bolest na hrudi a dušnost, podobně jako u akutního infarktu myokardu,“ doplňuje MUDr. Poláček.

Ochrání nás pozitivní naladění?

Účinky našeho emočního prožívání na fungování oběhové soustavy naštěstí nemusí být jen negativní. Například studie z roku 2010 prokázala, že lidé, kteří častěji zažívají pozitivní emoce, jako jsou radost, štěstí a nadšení, mají výrazně nižší riziko výskytu srdečních onemocnění v závislosti na intenzitě prožívání. Pozitivní emoce mohou mít příznivý vliv na srdeční frekvenci i kvalitu spánku. Dlouhodobě šťastní a spokojení lidé jsou také schopni rychleji se vzpamatovat z krátkodobých negativních emocí, a tím předcházet akutním zdravotním problémům.

„Výzkumy potvrzují, že u lidí, kteří dlouhodobě dbají na svoji duševní pohodu, je až o třetinu nižší riziko výskytu srdečních chorob, včetně infarktu nebo mrtvice. Pozitivní psychika může výrazně pomoci i pacientům s nepříznivou rodinnou anamnézou nebo již existujícím chronickým onemocněním. Psychická pohoda v kombinaci se zdravým životním stylem a dostatkem pohybové aktivity tvoří základ důsledné kardiologické prevence,“ potvrzuje závěry studií MUDr. Pavel Poláček.

Napoví laboratorní vyšetření

Ne vždy je možné se negativním emocím zcela vyhnout. Proto je klíčové, abychom o zdraví svého srdce pečovali preventivně. Jedním z efektivních způsobů, jak získat povědomí o svém zdravotním stavu, je preventivní laboratorní vyšetření. Komplexní řešení nabízí například balíček Zdravé srdce a cévy.

Jeho součástí je odběr krve a následná analýza klíčových lipidů, včetně HDL a LDL cholesterolu (tzv. „dobrý“ a „špatný“ cholesterol). Rozbor tak poskytuje důležité informace o stavu tuků v krvi, což je zásadní pro hodnocení rizika srdečních onemocnění a pro stanovení správné léčby. Výsledky jsou pacientům k dispozici do 24 hodin po odběru a lze je konzultovat i na dálku s Lékařem online.

Foto: Ingimage

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.