levoruká malířka

Levák nebo pravák?

13. srpen je od roku 1976 vyhlášen Mezinárodním dnem  leváctví.  Na světě tvoří asi 13 % veškeré populace. Přejeme jim všechno nejlepší a připojujeme pár zajímavých informací o jejich levácké výjimečnosti.

Vědci, zkoumající pravěký život a tehdejší lidskou populaci, přišli s objevem, že v pravěku existovalo 50% praváků a stejný počet  leváků.  Až v příchodem doby bronzové, doby hojně zastoupené výrobou a užíváním zbraní a nástrojů , začalo stále více lidí používat pravou ruku.  A od  středověku  prakticky do půlky 20. stoleté byly leváci spíše pronásledováni a ubíjeni, s přibývajícími stoletími přeučováni na praváky.  Ještě v šedesátých letech 20. století byly děti píšící levou rukou nuceni brát tužky do druhé ruky a snažit se krasopisně psát tou pravou.

Dodnes jsou mezi námi na mnozí na to nemají dobré vzpomínky.

Nechtění leváci

Přeškolování leváků na praváky je jedním z nejhorších zásahů do lidského mozku! Orientace na pravou nebo na levou ruku je totiž vrozená a fyziologicky naprosto přirozená záležitost. Platí totiž, že každá polokoule mozku  řídí opačnou stranu těla. Takže levá mozková hemisféra ovlivňuje pravou a pravá je zodpovědná za levou část těla.  Základem rozvoje lidské psychiky i motoriky je propojení ruka – mozek. Motorika praváka, který zkouší psát levou rukou je dost na bíledni a stejné je to i obráceně. A najednou vám přikáží „pište opačnou rukou“. Mnohým jedincům  přeučování přineslo neurózy, tiky, pozdější pomočování, zmatky v orientaci, chyby v mluvené řeči, nemluvnost, snížené sebevědomí, neobratnost, nebo nerozhodnost.

Hypotéz o tom, proč a jak vzniká leváctví, je mnoho. Domnívalo se, že leváctví může vysoká hladina testosteronu v  prenatálním věku, nebo stres v matčině těle či při porodu. Ale žádná z nich ovšem zatím neposkytla dostatečné a podložené vysvětlení.

 

Zajímavostipíše levou rukou

V Číně je leváctví doslova zlo. Mnoho Číňanů si ještě pamatuje, když leváctví bylo trestáno jako zločin, ale ani dnes to není úplně v klidu, Čínské znaky jsou koncipovány pro praváky a leváci mají potíže se psaním.

V arabských zemích také není leváctví žádná výhra, levá ruka  je všeobecně považovaná za nečistou, neboť je používána při velké potřebě, dnes už sice s papírem, ale dříve to tak nebylo. Tak jako tak musí levá ruka zůstat při jídle pod stolem.

V Japonsku mohli dříve manželé, když přišli na to, že jejich žena je levák jí vykázat navždy z domu.

Na druhou stranu se  Eskymáci v minulosti domnívali, že každý levák je dobrý čaroděj a byli uctíváni, stejně jako indiánští leváci, kteří Inkům přinášeli štěstí.

 

Leváctví není nemoc

U nás  již není preferováno „přeučení“ leváka na praváka, ale v některých zemích díky  kultuře, náboženství a nebo díky vlivu rodiny  je tak nadále konáno.  Pro dítě to mívá vývojové poruchy. Přecvičováním se zasahuje do vývoje nervové soustavy a  kdy dochází k ničení přirozené dominance a orientace mozku. Dominance každého z párových orgánů je vždy řízená z půlky mozku. Mezi možné následky přecvičování leváků patří nešikovnost, potíže s motorikou, s psaním pravou rukou.

Takové dítě píše pomalu, více chybuje, má k psaní odpor.  Dochází k frustraci, zbytečnému stresu a ve své podstatě i k zošklivení výuky. Často malé děti tento stav kompenzují neklidem, roztěkaností a jako by vyšší mírou zlobení. Dítě ztrácí chuť k práci a dostaví se zhoršování prospěchu.

Závažnějšími problémy bývají poruchy ve vývoji řeči, řeč se může opožďovat, způsobit koktavost, a neurotické projevy chování dítěte (úzkostnost, bázlivost, agresivita a útočnost).

Proto by dítě mělo vždy psát rukou, která je šikovnější. A to která to je, pozná každý rodič jakmile se dítě zapojuje do tvůrčí činnosti. Nemusí být ale vždy jednoznačně rozlišeno, která ruka má dominanci ještě před nástupem do školky, jsou i případy dětí, které nemají vyhraněnost  ruky při zápisu do školy, ale souvislou prací a častým používáním pastelek a drobných předmětů se situace vytříbí.

 

Mezi slavné leváky se řadí prezident Barack Obama, tenistka Petra Kvitová, všestranný umělec a vědec Leonardo da Vinci,  princ William nebo kreslená postava  Barta Simpsona.

 

A propo:  podle studie vědců z americké Lafayette College a Johns Hopkins University vydělávají středoškolsky vzdělaní leváci o 15 %, vysokoškolsky vzdělaní o 26 % více než praváci.

 

 

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.