Lze odmítnout vyšetření za přítomnosti mediků?

Ambulantně se léčím s onko-gynekologickým onemocněním ve fakultní nemocnici. Při objednávání na další termín mi sestra oznámila, že u vyšetření budou přítomni medici. Je mi to nepříjemné, mám právo odmítnout? Je lékař povinen mi nabídnout jiný termín a vyšetřit mne bez asistence studentů? Kde jsou podobná pravidla zakotvena? Děkuji.

JUDr. Ondřej Dostál:
Účast osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání u vyšetření pacientů a nahlížení těchto osob do zdravotnické dokumentace musí zásadně respektovat právo pacienta na soukromí. Podrobnosti k tomu stanoví zákon 20/1966 Sb. v §67b, čl. 11, který uvádí, že osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace pouze v rozsahu nezbytně nutném a u pacientů stanovených pověřeným zdravotnickým pracovníkem zdravotnického zařízení, které zabezpečuje praktickou výuku osob získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání; k nahlížení do zdravotnické dokumentace takových pacientů je třeba jejich písemného souhlasu, případně souhlasu jejich zákonných zástupců. Souhlasu pacienta není třeba, není-li možné jej získat vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta. Osoby získávající způsobilost podle věty prvé jsou povinny o skutečnostech, o nichž se ze zdravotnické dokumentace dozvěděly, zachovávat mlčenlivost.

Pokud tedy vnímáte účast mediků na péči o vás jako nepřijatelný zásah do soukromí, zákon vás opravňuje nedat k tomu souhlas. Odmítnutí tohoto souhlasu by nemělo být důvodem k jakémukoliv omezení vašeho práva čerpat v dané nemocnici péči – ani ve fakultních nemocnicích, které jsou k přípravě budoucích lékařů do jisté míry určeny, totiž platný zákon nepodmiňuje čerpání péče tím, že by pacient musel přítomnost mediků akceptovat.

4 komentáře “Lze odmítnout vyšetření za přítomnosti mediků?”

  1. Jojo, jen odmítejte vyšetření od mediků. Doufám, že pár let nebudete nadávat, že lékaři nic neumí… Nemají se to kde jinde naučit.

  2. Kdykoliv jsem byl u doktora a byly pritomni i medici, tak jsem souhlasil nebot je treba aby se to nekde naucili. Ja se nemam za co stydet. Dotycna pani asi ano…

  3. Také odmítám mediky. Mám právo na soukromí a ne, aby mě očumovalo 10 puberťáků.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.