Mohu žádat zdravotní kartu své dcery?

Otázka

Dobrý den. Mám jako matka nárok na to, vzít si od dětského lékaře dceřinu kartu? Musí mi ji lékař dát? Mám pro to důvod. Když zanedbal svoje povinnosti a nebýt jeho zástupu, dcera by mohla zemřít a jiné situace při kterých nad jeho názory ve FN jen krotí hlavou. Už mi přetekla trpělivost! Chtěla bych si kartu od něj tedy vzít a následně ji předat novému lékaři.

Odpověď

Lékař musí uchovávat zdravotnickou dokumentaci 5 let zpětně pro případ kontroly zdravotní pojišťovny. Nový lékař však může požádat o informace k zajištění návaznosti péče. Tou může být kopie nebo výpis z dokumentace. Kartu vám do ruky dát nemusí.

Níže přesné znění zákona:

Zdravotní karty, nálezy a záznamy různých vyšetření zdravotnická zařízení pacientům většinou nevydávají. Jestliže pacient přechází k novému registrujícímu lékaři, původní registrující lékař je povinen nově zvolenému registrujícímu lékaři v souladu s § 20 zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, předat informaci k návaznosti zdravotní péče. Nově zvolený registrující lékař si sám o informaci potřebnou k návaznosti zdravotní péče požádá a původní registrující lékař se s ohledem na obsah zdravotnické dokumentace sám rozhodne, jak svoji povinnost danou výše citovaným zákonem splní, tj. buď poskytne výpis, nebo kopii. Z finančních předpisů mu totiž vyplývá povinnost ještě i 5 let zpátky poskytnout zdravotnickou dokumentaci ke kontrole zdravotním pojišťovnám, které prostřednictvím revizních lékařů dle výše citovaného zákona, kontrolují oprávněnost a rozsah poskytnuté a proplacené zdravotní péče.