N-acetylcystein: nová léčba trichotilomanie

Trichotilomanie je porucha spočívající v impulzivním vytrhávání vlasů nebo částí ochlupení (obočí, řasy), která se vyskytuje poměrně často (0,6 – 3,9 %), je pro pacienty nesmírně obtížná, úporná a také většinou rezistentní k léčbě a výsledkem jsou rozsáhlé lysiny. Někdy je přiřazována mezi zlozvyky, jakými je například okusování nehtů nebo „oštipování“ (skin-picking) skutečných nebo domnělých kožních vad. Začíná většinou v pubertě a probíhá chronicky. Vyskytuje se i mezi zvířaty, i když jsou i kritické hlasy týkající se shody zvířecích modelů s lidskými.

Také o její etiologii neexistují jednotné názory. Z biologických faktorů může sehrát svou úlohu hypoxie plodu během porodu, porucha exprese genu hoxB8 a určitá antigenní výbava (D8/17). Stresová teorie poukazuje na narůstající napětí s následným snížením vnitřní tenze po provedeném aktu. Jsou známé některé mozkové struktury, které se aktivují během tohoto chování, jejich přesná role není zatím plně objasněna. Z nervových přenašečů se patrně podílí zhoršená regulace dopaminu, glutamátu, opioidů, kortizonu a dalších látek (u laboratorních zvířat lze navodit tento stav také podáním růstového hormonu).

Dosavadní léčba vycházející z modelu léčení obsedantně-kompulzivních poruch nebyla příliš úspěšná, ať již šlo o podávání antidepresiv selektivně blokujících zpětné vychytávání serotoninu (SSRI) nebo antidepresiva klomipraminu a dalších antidepresiv novějších generací. Stejně málo úspěšná byla psychoterapie, ať dynamická nebo KBT.

Vědecký tým J. E. Granta z univerzity v Minneapolisu vyšel ve svém léčebném experimentu z předpokladu, že příznivě bude působit ovlivnění dysbalance jednoho z významných neurotransmiterů – glutamátu. Jako lék použil aminokyselinu N-acetylcystein, která jednak působí jako významný antioxidační činitel, jednak snižuje výdej glutamátu na synaptických membránách.

Ve dvanáctitýdenní ambulantní léčbě kontrolované placebem podávali intervenované skupině 25 pacientů 1200 – 1400 mg této aminokyseliny denně. V léčené skupině se příznaky výrazně zlepšily u 56 % nemocných, zatímco v placebové skupině jen u 16 %. V žádném případě se neobjevily nežádoucí vedlejší příznaky. Autoři uzavírají, že N-acetylcystein se jeví jako první účinný lék u pacientů s těmito obtížemi.

Grant JE, Odlaug BL, Kim SW: N-acetylcysteine, a glutamate modulátor, in thr treatment of trichotillomania. A double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry, 2009;66(7):756-763

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.