Nadměrný hluk trvale poškozuje sluch, nadějí je genová terapie

Při léčbě ztrát sluchu, ke kterým dochází při nadměrné hlukové zátěži, v budoucnosti určitě pomůže genová terapie. Řekl to Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Výzkum je však zatím na počátku, provádí se pouze na zvířatech. Na morčeti se už pomocí genové terapie v jednom uchu podařilo schopnost sluchu vrátit, vysvětlil Syka. Výrazný posun by měl podle něj výzkum přinést v dalších pěti až deseti letech.

Nejvíce hluk poškozuje vláskové buňky v uchu. Při překročení 120 decibelů tyto buňky zanikají. „Je možné utrpět ztrátu sluchu při opakované expozici hlukům kolem 100 decibelů, a ty se vyskytují v diskotékách,“ upozornil Syka. Právě k rekonstrukci vláskových buněk by mohla genová terapie pomoci.
Hluk je takový zvuk, který vyvolává nepříznivý nebo rušivý vjem nebo má škodlivý účinek. Podle odhadů je nepříznivým účinkům hluku v Evropě vystaveno 30 milionů lidí, podobný počet v USA. Předpokládá se, že ve světě je nepříznivým účinkům hluku s následkem ztráty sluchu vystaveno deset procent populace.
Nebezpečný je podle jiného výzkumu hluk, kterému jsou vystaveni novorozenci v inkubátorech. Podle odborníků u nich může poměrně krátké působení hluku vést k trvalým změnám sluchu.
K mimosluchovým účinkům hluku patří obtěžování, rozmrzelost, únava, nesoustředěnost, pokles pracovního výkonu a nálady, poruchy spánku a zvýšení hladiny stresových hormonů. Závažnějšími projevy jsou onemocnění kardiovaskulárního systému či vysoký tlak. Podle studie z roku 2006 v okolí letišť jednoznačně vyšší počet obyvatel trpí infarktem myokardu a ischemickou chorobou srdeční.
Podle studie subjektivního vnímání hluku 8500 obyvatel z osmi evropských měst Evropany nejvíce obtěžuje automobilová doprava, následuje hluk z okolních domácností, letecký provoz, hluk pracovního prostředí a železniční dopravy. Podle české studie je hlukem obtěžována skoro polovina lidí z deseti největších měst ČR.
Poškození sluchu lze předcházet zkrácením pobytu v hlučném prostředí na minimum, snížením intenzity zvuku osobních přehrávačů a chrániči sluchu. Léčit lze ztrátu sluchu částečně léky, velmi účinný je však podle Syky kochleární implantát, který na světě využívá 100.000 lidí, v Česku přes 300 lidí. Na světě ho podle Syky vyrábějí jen tři firmy.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.