Nález na páteři

Otázka

Prosím o vysvětlení výsledků z vyšetření MR C páteře, které bylo provedeno pro neustále se zvětšující bolesti zad krční a bederní části a časté blokace + poslední dobou brnění a necitlivost rukou, dlouhodobého rázu táhnoucí se cca od 20 roků. Anamnéza: Matka a bratr – pozitivní Bechtěrev, u matky sestupného rázu od krční páteře.:
Krční lordóza je plynulá, posun obratlů nezjištěn. Obratlová těla jsou pravidelných tvarů, struktura obratlů přiměřená. Sledovatelné jsou spondylosní a spondylartrosní změny, zvl. v etáži C3-6, včetně dorzolaterárně prominujících spondylofytů, zužujících vchody do foramin. Disky C páteře difuzně jsou v T2 hypointenzní. Disk C3-4 prominuje kolem 2,8mm cirkulárně do páteřního kanálu, redukuje ventrální subarachnoidální prostor. Páteřní kanál redukován na 9,7mm. Disk C4-5 prominuje 2,3mm cirkulárně do páteřního kanálu, redukuje ventrální subarachnoidální prostor, páteřní kanál šíře 8,4mm. Disk C5-6 prominuje cirkulárně do páteřního kanálu šíří 2,9mm, redukuje ventrální subarachnoidální prostor, páteřní kanál šíře 7,8mm. Na doplněných šikmých skenech vpravo patrná redukce i. v. foramin C3-4-5 a významná spondylogenní redukce i.v. foramina C5-6 – nelze vyloučit iritaci odstupujícího kořene C6. Páteřní kanál není primárně zúžen, dosahuje 13mm, mícha má normální konfiguraci, homogenní signál. Závěr: difuzní chondroza disků, víceetážová protruze disků s maximem změn v etážích C3-4-5-6 a sekund. stenozou páteřního kanálu, foraminostenozy C3-4-5 vpravo, významná foraminostenoza C5-6 vpravo s v.s. iritací odstupujícího kořene C6 vpravo. Při MR vyšetření SIS je artikulace obou SIS správná bez posunu s kongruencí artikulačních ploch. Artikulční chrupavky jsou zachovalé. Ve struktuře os sacrum a os ilinum neprokazujeme v prot. STIR přítomnost edémových dřeňových zánětlivých změn. Nejsou vyjádřeny geody, usurace ani transartikulární můstky. Vedl. nález – hemangiom v obratl. těle L5.

Závěr: přiměřený nález na Si skloubeních oboustranně, hemangiom v obratl. těle L5
fotodokumentaci mohu následně zaslat. Předem děkuji za odpověď a vysvětlení popisu a objasněním závažnosti nálezu a s eventuálním doporučením co dělat, aby se ulevilo. Věk 40 roků.

Odpověď


Nález na krční páteři je poměrně rozsáhlý a naznačuje, že by zúžené meziobratlové prostory mohly utlačovat vystupující nerv (odtud brnění rukou a bolesti). Navíc jsou přítomny značné degenerativní změny a meziobratlové destičky vystupují do páteřního kanálu, zužují jej, míchu však neutlačují.

Oblast hrudní páteře není popsána. Bederní a křížová oblast (tam většinou m. Bechtěrev začíná – což víte) je bez typických známek pro tuto chorobu. V 5. bederním obratli je hemangiom („klubíčko“ cév).

Na dálku si rozhodně netroufnu nic poradit, protože bych vám mohla ublížit. Měl by Vás vyšetřit lékař – fyzioterapeut, neurolog a možná by bylo vhodné si vyžádat neurochirurgické konsilium (posouzení stavu).