Nejvíce Čechů loni zemřelo na onemocnění srdce

Nejčastější příčinou smrti Čechů byla loni onemocnění oběhové soustavy, podlehla jim polovina z asi 104.600 zemřelých. Oběhovou soustavu postihují různé nemoci, k nejčastějším patří ischemické choroby srdeční a cévní nemoci mozku. Hned po těchto nemocech Češi nejvíce podléhají zhoubným novotvarům. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Nemoci oběhové soustavy zapříčiní smrt 44,7 procenta zemřelých mužů, u žen je to dokonce o jedenáct procentních bodů více. Zhoubné nádory, které způsobují více než čtvrtinu celkového počtu úmrtí, trápí více muže. V loňském roce stály za úmrtím 28,8 procenta mužů a 23,5 procenta žen.
Zatímco u mužů jsou třetí nejčastější příčinou smrti vnější příčiny typu poranění, úrazů, otrav a jejich následků, u žen jsou třetí nejfrekventovanější příčinou smrti nemoci dýchací soustavy.
V absolutním součtu loni zemřelo o necelých 200 lidí více než v roce předchozím, v souvislosti se stárnutím populace je však intenzita úmrtí nižší, uvádí ÚZIS.
Od roku 2003 klesá úmrtnost u mužů i u žen. Střední délka života se od té doby zvýšila o 1,7, respektive 1,4 roku. Tento trend je spojen zejména s rozšiřující se zdravotní péčí.
Snížila se i intenzita kojenecké úmrtnosti. Do jednoho roku věku zemřelo 3,1 promile živě narozených dětí, což je nejnižší hodnota v historii České republiky.
Ve srovnání s rokem 2006 poklesla úmrtnost ve většině věkových skupin. Na poklesu celkové úmrtnosti se nejvýrazněji podíleli muži starší 75 let, u nichž se snížila zejména úmrtnost na cévní nemoci mozku. U mužů 95letých a starších o čtvrtinu poklesla úmrtnost na nemoci dýchací a trávicí soustavy.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.